Die Weg

 

'n Klein begin lei tot ontsaglike geleenthede

Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag in 'n gesig 'n Masedoniese man gesien wat by hom staan en hom smeek: “Kom oor na Masedonië toe en help ons.”Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Masedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig.” - Handelinge 16:7-10.

Soms wil dit vir ons voorkom of baie van die deure in die lang gang van die lewe vir ons toegemaak word. Ons probeer die een deur na die ander, maar vind dat almal vir ons gesluit is. Dit voel vir ons of ons teen 'n dooie muur te staan kom.

Paulus en sy mede sendelinge was vas van plan om die evangelie van Jesus Christus in Asië te gaan verkondig. Maar hulle is deur die Gees verhinder en moes omdraai (Hand 16:6). Nou bevind hulle hul by die see, op die hawe van die welvarende stad Troas. Heen en weer loop hulle op die hawemuur en kyk na die rustelose golwe, en die matrose en reisigers wat daar bymekaar was. Waarheen nou?

Dis met sulke gedagtes in sy hart dat Paulus teen die aand na sy eenvoudige verblyfplek teruggekeer het. Daardie nag sien hy in 'n gesig 'n man wat hom smeek om na Masedonië te kom (vers 9).

Dit is 'n klein deurtjie wat vir Paulus oopgemaak word na die onbekende. Maar omdat Paulus seker was dat God hom daartoe geroep het, het hulle die reis in geloof aangepak, sonder om terug te kyk of te twyfel.

'n Klein deurtjie mag ontsaglike geleenthede oopmaak. Die ontvangs wat Paulus en sy geselskap in Masedonië gekry het, was dalk nie soos hulle verwag het nie: hulle het gesoek na die man wat Paulus in sy naggesig gesien het, maar die enigste wat hulle teëgekom het was die paar vroue wat by die rivier bymekaar was. Die kragtige hand van die Here het in die lewe van ten minste een van hierdie vroue gewerk sodat sy haar hart vir die evangelie oopgemaak het (Hand 16:14). Dit was Lidia, die purperverkoopster. Sy was die eerste persoon in Filippi wat die evangelie van Jesus Christus aangeneem het. Tog het 'n uiters onsekere en onbeduidende begin gelei tot die vestiging van die gemeente van Filippi, waarvan Paulus later kon skryf: “Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal,omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie.” (Filip 1:3-5).

Dit is iets wat ook op ons eie lewens van toepassing is. As ons ons toekoms in die vaste geloof aanpak dat die Here sal voorsien, nie terugkyk nie en nie twyfel nie, sal ons nooit die klein openinkies wat die lewe vir ons bied geringskat nie. Ons weet nie na watter groot velde dit ons gaan lei nie. En die Here sê ook: “Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie.” (Sag 4:10).

FB Meyer: Our Daily Walk (verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css