Die Weg

 

Is daar onvrede of vrede in jou hart?

Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: “Meneer, sê vir my broer hy moet die erfenis met my deel.” Maar Hy antwoord hom: “Man, wie het My as regter of deler vir julle aangestel?” Toe sê Hy vir hulle: “Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie.” - Lukas 12:13-15.

Die meeste van ons het één ding in gemeen met hierdie persoon uit die skare. Die gebrek aan vrede in 'n mens se hart. En die onvrede word voortgebring deur dinge wat in elk geval net tydelik van aard is. In hierdie persoon se geval lê dit in naywer en hebsug. Nou wil hy hê dat die Here Jesus hom daarin moet steun! Daarom dan die afwysende woorde van Jesus. Jou greep op die tydelike dinge kan miskien kortstondige vreugde en 'n gevoel van triomf vir jou bring, maar dit kan nooit vrede in jou hart bring nie.

'n Mens is dikwels meer daarop ingestel om God se hulp in te roep waar dit oor die tydelike gaan, maar nie wanneer dit kom by die geestelike dinge nie - dít wat ewigheidswaarde het. Dit was vir hierdie man meer belangrik dat Christus hom in sy familiestryd tot hulp sou kom, as om vir hom die ewige lewe te skenk. Maar die Here Jesus se bediening het dieper gelê. Hy het deurgedring tot dít wat die oorsprong is van die onvrede in mense se harte: die sonde van die stryd om aardse besittings (Luk 12:15).

Die Here het klem gelê daarop dat die lewe nie bestaan uit die oorvloed van besittings nie. Ons hoor al te dikwels: “daardie persoon is soveel miljoen werd!”  Maar die eintlike waarde van 'n mens lê by sy geloof, sy reinheid, sy self-beheersing en sy liefde vir God en sy mede-mens. Dit is hierdie karaktereienskappe, en nie besittings nie, wat in die koninkryk van God tel. En is ons besittings nie ook in die hande van God nie? Ons sê: “Ons sal nog vir baie jare leef en die vrug van ons arbeid geniet!” Maar God sê: “In hierdie nag”. (Lukas 12:19-20). Luister wat sê die apostel Jakobus hiervan: “Kom nou, julle wat sê: “Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak.” Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê: “As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen.” (Jak 4:13-15).

Die geheim van 'n sinvolle en vredevolle lewe word vir ons in Romeine 8 gegee. (Lees dit gerus).  Hier is enkele verse: “As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader.” (Rom 8:13-15). 

Die boodskap van die evangelie is dit: “Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.” (1 Joh 5:12). Dit sluit aan by hierdie woorde van die Here Jesus: “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.” (Joh 14:27).

- dw -

(Met erkenning aan FB Meyer)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css