Die Weg

 

Om te seën en vrede te ervaar

Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê: Die HERE sal jou seën en jou behoed; die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.  So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën. - Numeri 6:23-27 (53-vertaling).

Hoe dikwels wens ons nie ander mense geluk en voorspoed toe nie! Vir die siekes 'n spoedige genesing; vir dié wat met vakansie vertrek, 'n voorspoedige reis; vir 'n huwelikspaar, 'n baie gelukkige toekoms.

Dit is ook 'n opdrag van God dat ons seëninge oor ander sal uitspreek, en dan ook nie net teenoor ons geliefdes nie: “Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry.” (1 Pet 3:9).

In die Bybelteks hierbo sien ons God se opdrag aan Aäron hoe hy die volk moet seën: “Die HERE sal jou seën en jou behoed....” Dit is dieselfde seën wat ons ook Sondag na Sondag in die erediens ontvang sodat dit ons kan begelei deur elke dag van die week. 'n Erediens sonder die seën wat uitgespreek word, is nie volledig nie, ook al was die preek hoe aangrypend en het dit ons baie diep aangespreek.

Hierdie seën is baie meer as net 'n goeie woord. Dit is die vertroosting van God. God wil ons behoed, ons genadig wees en aan ons vrede gee. En hoe nodig het ons nie hierdie vrede nie: met God, met onsself, en tussen mense en volke! Die vrede van God is die basis van alle vrede. Hierdie vrede het in Jesus Christus tot vervulling gekom. Hy gee waarde daaraan en leer ons om met ander te deel, hulle skuld te vergewe, en hulle te respekteer en lief te hê. So word die vrede van God na alle mense oorgedra.

Vrede bly met julle!

Nie die afwagting terwyl die wapens swyg,
wanneer nog die vrees die haat bedwing,
wanneer verloorders voor oorwinnaars buig:
nie die vrede wat die wêreld bring.

Nie die stilte na die dood se skrikbewind;
daar, waar vroeër eenmaal lewe was,
waar mens geen woord en daad meer vind:
nie die stilte van die graf.

Die diepe vrede aan ons voorsien,
wat soos strome deur ons lewens vloei,
wat wonde heel wat ons nie sien,
as God die vrede in ons laat groei.

Dié vrede van God wil in jou begin.
Dit neem nie lank eer jy dít ontdek:
wat God in jou ontkiem, bly nie daarin -
dis vrede wat uitwaarts groei en jou oordek.

Vrede, vrede, vrede bly met julle almal.
(Manfred Siebald)

Uit: Neukirchener Kalender 2017.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css