Die Weg

 

Na die eise van die HERE

Mens, die HERE het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.” - Miga 6:8 (83-vertaling).

Miga was 'n man uit die volk, 'n ware patriot. Op politieke gebied was dit uiters donker en die profeet het gevoel dat daar maar net één ding was wat sy land kon red: dit was 'n diepgaande en algemene godsdienstige herlewing. En dit het nie gelê by niksseggende offers nie (v 6-7), maar by 'n algehele inkeer, want hulle het immers geweet wat vir die HERE belangrik is: dat die volk reg sal laat geskied, dat hulle liefde en trou sal bewys en bedagsaam sal lewe voor hul God.

Laat ons hierdie drievoudige boodskap op onsself toepas. Om reg te laat geskied beteken om niks minder te gee as wat van ons verwag word nie. Dit geld vir ons daaglikse omgang met almal met wie ons in aanraking kom. Die 1953-vertaling sê: “om reg te doen”, en dit beteken om “in liefde met ons medemens te lewe”, sodat die regverdige liefde van God deur ons dade tot uiting kom.

Om liefde en trou aan almal te bewys. Daar is sommige wat as gevolg van hul eie optredes miskien alle aanspraak op ons liefde verbeur het: die misdadigers, die verslaafdes, die gevallenes, of ons vyande. Tog moet ons blymoedig en gewillig aan almal hulp verleen. Ons moenie eers kyk of 'n persoon ons liefde waardig is nie. As jy eers daarmee begin om onbaatsugtige liefde te betoon sal jy baie gou die aangename vrugte daarvan pluk. Jakobus stel dit duidelik as hy sê: “Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld.” (Jak 1:27).

Om bedagsaam te lewe voor jou God. Die 1953-vertaling sê: “om ootmoedig te wandel met jou God”. Om hand aan hand met God te wandel en nie agter te raak of vooruit te probeer hardloop nie. Om elke dag nederig en in afhanklikheid van God te lewe is die hart van 'n godsdienstige lewe.

Is die vas wat Ek wil hê, nie dít nie: om dié wat onregverdig gevange gehou word, te bevry, om die juk wat op mense druk, af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek? Is dit nie dat jy vir dié wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooidag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uit gaan, die mag van die HERE sal agter jou aankom. Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie, as jy jou wy aan dié wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. Die HERE sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. (Jes 58:6-11; 83-vertaling).

Gebed: O HERE, gee dat U grootmagtige genade my so volmaak sal laat lewe soos wat U dit vir my beplan het. Amen.

FB Meyer: Our Daily Walk (Verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css