Die Weg

 

Ons hulp in nood

Een nag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê: “Moenie bang wees nie; hou aan met preek en moenie stilbly nie, want Ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan My.” - Handelinge 18:9-10.

Ons lees in Handeling 17 van die teëkanting wat Paulus en Silas in Tessalonika, Berea en Atene ontvang het. Vanaf Atene het Paulus verder gereis na Korinte. Ook daar het dieselfde probleme op hom gewag. Baie mense het die evangelie wat hy verkondig het verwerp en teen hom in opstand gekom. Maar Paulus ontvang hier die heerlike belofte van die Here Jesus Christus: “Moenie stilbly nie, want Ek is by jou”.

In Korinte ontmoet Paulus vir Akwila en Priscilla wat, net soos hy, tentmakers was. Hierdie egpaar het later waardevolle medewerkers van Paulus geword wat hom op sy reise vergesel het. Verder het die Jode in Korinte, soos op só baie ander plekke, teen Paulus in opstand gekom. Tóg het die Romeinse goewerneur Gallio geweier om die beskuldigings teen Paulus te aanvaar en hom aan te kla. Só kon Paulus nog 'n tyd lank in Korinte aanbly, waardeur die gemeente verder uitgebrei het.

Dat Jesus met ons is, beteken nie dat daar nie moeilikhede oor ons pad sal kom nie. Maar dit beteken wel dat Hy by ons sal staan in al ons probleme en vir ons die krag en deursettingsvermoë sal gee om voort te kan gaan. En dan kan Hy op 'n verrassende wyse vir ons hulp stuur. En dat die Here Jesus inderdaad met ons is, is vir seker, want dít het Hy ons plegtig belowe.

Neukirchener Kalender 2017
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css