Die Weg

 

In die Vader se werkswinkel

Die woord van die HERE het tot Jeremia gekom: Gaan af na die pottebakker se huis toe, Ek sal daar met jou praat. Ek is toe af na die pottebakker se huis toe, en hy was juis besig om iets op die skyf te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei, het misluk, en hy het toe iets anders gemaak soos hy dit wou hê.” - Jeremia 18:1-4.

Maar nou, HERE, U is ons Vader; ons is die klei, en U is ons Formeerder, en ons almal is die werk van u hand. ” - Jesaja 64:8 (53-vertaling).

Die pottebakkerskuns is sekerlik een van die oudste in die wêreld en die metode het deur die eeue baie min verander. Jesaja sowel as Jeremia verwys daarna. Onderwyl Jeremia die pottebakker staan en dophou, sien Jeremia hoe die pottebakker 'n stuk klam klei uit die hoop langs hom neem, dit op die skyf plaas totdat dit begin om die vorm aan te neem volgens die patroon wat hy in sy gedagte het. Maar terwyl dit voltooiing nader, breek die klei uiteen in sy hande en een deel val op die grond. Tot Jeremia se verbasing vee die pottebakker nie die weerspannige brokstukke weg nie. Hy tel dit op en maak weer 'n ander voorwerp daarvan. Dis wat God nog doen.

Ons Vader is die Vakman. “Maar nou, Here, U is ons Vader.”  Miskien het jyself kinders. Jy het die wonder van ouerskap ervaar toe die kindjie vir die eerste keer in jou arms gelê is. Op daardie oomblik, die eerste ontmoeting met die nuwe hulpelose lewetjie in jou arms, word oorweldigende emosies in jou opgewek: om te beskerm, te verdedig, op te voed, te help, lief te hê en te leer liefhê. Dit alles lê in daardie eerste omhelsing. 

Het God nie hierdie gevoelens in die mens se hart geplaas nie, en het Hy nie die oorspronklike patroon daarvan in Homself nie? Dink vir 'n oomblik aan jouself met God as jou Vader. Jou gees het voortgekom uit die Vader van die geeste. Hy het jou gevorm deur Sy woord. In jou wese dra jy Sy gedagtes waaraan Hy uitdrukking wou gee. Is Hy dan nie bewus van Sy verantwoordelikheid om tot volle wasdom te bring dít wat op jóú betrekking het nie? Natuurlik kan jy Hom probeer teëgaan, net soos die klei in die hand van die pottebakker uitmekaar geval het. Jy kan soos die verlore seun van Lukas 15 na 'n vér land reis en die kosbare vormende jare in selfsugtige genot verspil. Maar as jy die Vader toelaat om Sy volle plan met jou opvoeding, jou ontluiking en veral jou gebedslewe uit te werk, sal jy saam met Jesaja ontdek dat “niemand dit gehoor of verneem het nie, geen oog 'n god soos die God gesien wat werksaam is vir wie op Hom wag nie” (Jes 64:4; 53-vertaling).

Gebed: O God, ons Vader, gee dat ons nooit aan U blywende genade sal twyfel nie. Laat ons nie verskrik raak deur die geraas van die gereedskap in U groot werkwinkel nie. Stel ons in staat om te glo dat U besig is om die wonderlike kleed van ons lewe op die weefstoel van elke dag se omstandighede te vervaardig. Ons smeek U om alles wat ons betref tot volmaaktheid te voer. Amen.

FB Meyer: Our Daily Walk
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css