Die Weg

 

Geestelike afmetinge

“Sodat ... julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.”  - Efesiërs 3:18-19 (53-vertaling).

Die liefde van Christus word deur vier dimensies aangedui: breedte, lengte, diepte en hoogte. Behoort dit nie die maat van elke goed geordende lewe te wees nie?

Daar moet lengte wees. Ons moet voortbeweeg, agterlaat wat verby is en ons uitstrek na wat voorlê. “Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.” (Filip 3:14).

Maar saam met lengte moet daar ook breedte wees. Ons lewe moet links en regs van ons uitstrek om ander te help. Dit is soos die dwarsbalk van die kruis. Die kruis is die teken van onselfsugtigheid, en húlle wat daarop aanspraak maak dat hulle met Christus gekruisig is, moet nie vir hulself lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het, en deur Hom vir almal wat aan Hom behoort en vir wie Hy liefhet. Die wêreld is vol eensame, vermoeide en verlate lewens na wie Christus ons stuur as ons in sy diens staan.

Ook moet daar diepte wees. Ons geloofswortels moet diep in Christus veranker wees, of soos die apostel dit stel: ons geestelike fondamente moet die diepte hê van 'n lewe “wat saam met Christus in God verborge is” (Kol 3:3). Uit die diepte van die lewe in Christus kom die bron van die water te voorskyn wat in ons “word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe” (Joh 4:14; 53-vertaling). 

Daar moet hoogte wees. Ons moenie net vashou aan die dinge wat op die aarde is nie. “Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie” (Kol 3:1-2).

Gebed: O ewige God en Hemelse Vader, heilig my liggaam en siel, my gedagtes en voornemens, my woorde en dade; laat my liggaam diensbaar wees aan my gees en my liggaam sowel as my gees diensbaar aan Jesus Christus, sodat ek alles hier tot U eer mag doen en hiernamaals deel mag hê aan U heerlikheid, deur Jesus Christus, onse Here. Amen.

- dw-

(Met erkenning aan FB Meyer: Our Daily Walk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css