Die Weg

 

Weet jy dit nie?

Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs; maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

U, o HERE, U bly tot in ewigheid. U bly dieselfde, en u jare het geen einde nie. By U is daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. U laat nie vaar die werke van u hande nie! Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul spys op die regte tyd. U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met u welbehae.

Here, U was vir ons ‘n toevlug van geslag tot geslag. Van ewigheid tot ewigheid is U God!

Wie is dan tog die Erekoning? Die HERE van die leërskare - Hy is die Erekoning! Hy is met hoogheid bekleed. Sy koninkryk heers oor alles. Hy dra alle dinge deur die woord van sy krag. Hy handel na sy wil met die leër van die hemel en die bewoners van die aarde. Hy stuur sy bevel na die aarde - sy woord loop baie vinnig. Hy maak arm en maak ryk; Hy verneder en verhoog. Hy verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir Hom kan sê: Wat doen U nie? Hy doen alles wat Hom behaag. Hy werk alle dinge volgens die raad van sy wil. Hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg.

Uit: Gesprekken met God deur ds Gabe van Duinen.

Aanhalings uit die 1953 vertaling van die Bybel om die oorspronklike Nederlandse konteks te behou: Jesaja 40:28-31, Psalm 102:13, Ps 102:26-27, Jakobus 1:17, Ps 138:8, Psalm 145:15-16, Psalm 90:1-2, Psalm 24:10, Psalm 93:1, Psalm 103:19, Hebreërs 1:3, Daniël 4:35, Psalm 147:15, 1 Samuel 2:7, Daniël 2:21, Daniël 4:35, Jesaja 46:10, Efesiërs 1:11 en Psalm 9:9.

(Lees die toepassing hiervan in die volgende boodskap)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css