Die Weg

 

'n Onbaatsugtige leier

(Lees saam met die vorige twee boodskappe)

“Van die dag af dat ek aangestel is as goewerneur in Juda, van die twintigste jaar af tot die twee en dertigste jaar van koning Artasasta, twaalf jaar lank, het ek en my medeamptenare nie aanspraak gemaak op die goewerneurstoelae nie. Die vroeëre goewerneurs, almal voor my, het swaar eise aan die volk gestel. Hulle het behalwe brood en wyn elke dag ook nog vier honderd en sestig gram silwer geëis. Hulle amptenare het ook baas gespeel oor die volk. Ek het nie so gemaak nie, uit eerbied vir God. Ek het my volle gewig ingegooi by die werk aan hierdie muur, ek het nie lande gekoop nie, en al my helpers was hier by die werk saamgetrek. Honderd en vyftig man van die Judeërs en die amptenare en boonop die mense wat van die heidennasies rondom ons na ons toe gekom het, het aan my tafel geëet. Daar moes elke dag 'n bees, ses slagskape en 'n klomp voëls vir my gaargemaak word, en om die tien dae moes daar 'n groot hoeveelheid wyn vir die menigte kom. Nogtans het ek nie die goewerneurstoelae geëis nie, want die werk was alreeds 'n swaar las op hierdie volk. Onthou tog, my God, tot my voordeel, alles wat ek vir hierdie volk gedoen het!“- Nehemia 5:14-19.

Nehemia was 'n leier wat nie aan sy eie welvaart gedink het nie, maar aan sy opdrag en die lewens van die mense wat aan hom toevertrou was. Hy het ag geslaan op die nood van die volk; hy het die onreg wat gepleeg is hard aangespreek en afstand gedoen van sy eie inkomste ter wille van sy mense wat in groot nood verkeer het. Hy het nie onverskillig weggekyk as die mense honger gely het nie, maar het sy besittings gedeel met diegene wat niks gehad het nie.

Om 'n leier te wees beteken om te dien. Die leier of gesaghebber is nie daar ter wille van homself nie, maar ter wille van alle mense vir wie hy verantwoordelik is. Nehemia was 'n man van God wat deeglik bewus was van die aard van God se opdrag. Hy het alles menslik moontlik gedoen om te help waar hy kon. Maar net so het hy voorbidding vir sy volk gedoen en die nood van die volk aan God opgedra. Hy was 'n leier wat bereid was om te dien en vir sy volk by God in te tree. Dit is ook dieselfde gesindheid wat ons by die Here Jesus vind as Hy sê:  “As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees.” (Mark 9:35).

Nehemia se optrede was 'n toonbeeld van die wysheid wat ons in die Spreuke-boek vind: “Wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet; wie op die Here vertrou, met hom gaan dit goed.”  (Spr 16:20). Laat dit ook ons gesindheid wees.

Uit: Neukirchener Kalender 2013 (effens aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css