Die Weg

 

As voorbidding oorgaan in dade

Dink tog aan die belofte wat U aan u dienaar Moses gemaak het: ‘As julle ontrou is, sal Ek julle onder die volke verstrooi, maar as julle julle tot My bekeer en my gebooie gehoorsaam en nakom, sal Ek julle weer bymekaarmaak, al is julle oor die hele aarde versprei. Ek sal julle terugbring na die plek toe wat Ek gekies het om my Naam daar te laat woon.“ Hulle is u dienaars, u volk vir wie U met u groot mag en krag gered het. Ag, Here, luister tog na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars, hulle vir wie dit 'n vreugde is om u Naam te eer. Laat my tog voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my simpatiek gesind wees.”  - Nehemia 1:8-11.

Nehemia kon as skinker van die Persiese koning 'n sorgelose lewe lei. Maar tog was sy hart by sy volksgenote in Jerusalem. Sy hart is brandende as hy daaraan dink hoe dit met die heropbou van die stad gaan. Daarom word hy diep geruk as hy hoor dat die teruggekeerde ballinge in ellende en smaad lewe (v 3). Hulle was weerloos teen die aanvalle van die vyandige mense in die land, sodat hulle hul wil om die stad op te bou, verloor het. Nehemia het by die aanhoor van hierdie berig uit Jerusalem gaan sit en gehuil en lank getreur (v 4). Daarna het hy gevas en het hy voorbidding gedoen vir sy volk. Hy het vir die volk ingetree en hulle sondes voor God bely: “Ag, Here, God van die hemel, groot en ontsagwekkende God wat u verbond en u troue liefde handhaaf teenoor dié wat vir U liefhet en u gebooie gehoorsaam, luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek, u dienaar, sonder ophou tot U bid. Ek bid vir u dienaars, die Israeliete, ek doen belydenis van die sondes wat ons teen U begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het U nie geëer nie, ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat U aan u dienaar Moses gegee het. ” (Neh 1:5-7).

Dit is die plig van elkeen wat God dien, en iets wat ons so maklik nalaat, dat ons met ons hele hart voorbidding sal doen vir alle gelowiges in nood, soos wat ons dit by Nehemia vind: “Hulle is u dienaars, u volk vir wie U met u groot mag en krag gered het. Ag, Here, luister tog na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars, hulle vir wie dit 'n vreugde is om u Naam te eer.” (Neh 1:11). Met hierdie voorbidding van Nehemia het die grootse hulpaksie van God begin waarin die bidder self 'n baie belangrike rol sou speel. Maar hierdie voorbidding van Nehemia het ook in dade oorgegaan en die Here het hom vir sy groot taak toegerus en in die hart van koning Artasasta (Artaxerxes) gewerk sodat hy aan Nehemia die nodige hulp verleen het om die mure van die stad te gaan herbou.

Hoeveel keer doen ons nie ook voorbidding vir ander nie, maar as die Here ons dan self vir die taak oproep, wil ons tog nie die hande uit die mou steek om die wil van God te doen nie! As die voorbidding uit ons hart kom en ons gesindheid reg is om die wil van God tot uitvoering te bring, sal Hy ons ook vir ons taak toerus. “Geloof en gebed loop hand aan hand. Gebed beteken egter nie om te bid en agteroor te sit en wag vir iets om te gebeur nie. Wanneer ons bid, help God ons om te doen wat Hy van ons vra en gee Hy aan ons die wil en die krag om sy wil te doen.” (Bybel in Praktyk). 

(word vervolg)

- dw-

(Met erkenning aan Neukirchener Kalender 2013)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css