Die Weg

 

Die vrug van my werk

Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe: “Hy deel uit en gee aan die armes; hy bly altyd vrygewig". God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. - 2 Korintiërs 9:6-10.

Om hierdie gedeelte te verstaan, is dit nodig dat ek myself afvra: “Dit wat ek is, dit wat ek bereik het, dit wat ek besit - behoort dit alles aan myself?"

Behoort my lewe aan myself? Wie het my geskape? In ons tegnologiese eeu is daar baie mense wat die ontstaan en bestaan van die mens op 'n suiwer wetenskaplike wyse wil verklaar. Tog bevredig al hierdie pogings 'n mens nie. Telkens is daar 'n vermiste skakel. Die waarheid is dat ek my lewe te danke het aan God wat die mens geskape het. Hierdie waarheid moes die profeet Jeremia ontdek toe hy as profeet geroep is (Jer 1:5).

Ek as mens is nie maar net deur God geskape en so laat staan nie. Ek is anders as die res van die skepping. Ek staan in 'n besondere verhouding tot my Skepper. Ek is nie net na die beeld van God (Ef 4:24) geskape nie, maar is ook sy verteenwoordiger op aarde (2 Kor 5:20). Juis daarom staan ek nie net met my lewe nie, maar ook met my werk, my besittings en dit wat ek bereik het in 'n besondere verhouding tot my Skepper.

Ek het 'n persoonlike verantwoordelikheid teenoor God wat my geskape het. Wat is my verantwoordelikheid? Hoe moet ek gee? Baie dikwels word allerhande riglyne rondom die gee van geldelike bydraes uitgewerk. Hierdie riglyne is sinneloos as dit nie met 'n bepaalde gesindheid van die hart gedoen word nie (Mal 3:10). My persoonlike verantwoordelikheid is dat my hart, my alles, aan God gewy moet wees (2 Kor 9:6). Alles wat ek besit behoort aan God. Hy is die Een wat alles begin het en dit in stand hou. Dit gaan dus om die kwaliteit van gee: “Ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan My eerder as brandoffers.” (Hoséa 6:6).

Omdat God alles gee, eis Hy in liefde (2 Kor 9:7) dat ek myself aan Hom moet toewy. Maar nie alleen dit nie - God skenk by dit alles weer in milddadige oorvloed, nie alleen op tydelike gebied nie, maar ook op geestelike gebied. Ek kan dus nie anders nie as om uit dankbaarheid my alles aan Hom te gee! Niks behoort aan myself nie!

Gebed: Here, U ken my en weet hoe ek in my hart is. Vergewe my, sodat my verhouding met U herstel mag word en ek met my hele hart aan U mag behoort. Amen.

Uit: Byderwets en byderwoords – saamgestel deur Annes Nel (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy) (Effens aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css