Die Weg

 

Die goeie boodskap

Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Sion sê: Jou God is Koning!” -  Jesaja 52:7 (53-vertaling).

Al ooit opgemerk hoe in Jesaja 40 tot 55 die profesieë van die verlossing van Israel uit die Babiloniese ballingskap verweef is met die profesieë van die koms van die Verlosser, Jesus Christus? Dit het uit die vorige boodskap al duidelik geword, maar spesifiek hier in Jesaja 52 en 53 staan dit naas mekaar. In die eerste gedeelte van Jesaja 52 kry ons die boodskap dat die ballinge na Jerusalem sal terugkeer en vanaf vers 13, wat oorloop in Jesaja 53, die boodskap oor die komende Messias.

Die eerste deel van Jesaja 52 is 'n wekroep tot die Israeliete in ballingskap. Die HERE gaan sy mag gebruik om die Babiloniese juk waaronder hulle verkeer, te verbreek. Hulle moet hulle dus gereedmaak en alles wat onrein is uit hulle midde verwyder, want hulle verlossing is naby (vers 11). Dit is die goeie boodskap wat aan hulle gebring word.

Maar dan bly dit ook nie net daarby nie. Direk daarna volg die wekroep met betrekking tot die komende Messias. 'n Nuwe tydperk is besig om aan te breek. Die fisiese ballingskap sal verbreek word, maar só ook die geestelike ballingskap. Dit is die boodskap van die bevryding van die verloregaande wêreld uit die mag van Satan. “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” (Jes 53:5; 53-vertaling).

Daar is vryheid vir elkeen wat onder die greep van die sondige wêreld wil uitkom. Net soos daar tóg mense was wat nie na Jerusalem wou terugkeer nie, maar eerder in die land van hul ballingskap wou agterbly, só is daar ook mense wat nie die verlossing wat Jesus Christus aan ons bied, wil aanneem nie. Die woorde van Jesaja 53:1 word net so herhaal in Johannes 12:38: “Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En aan wie is die mag van die Here geopenbaar?”  (83-vertaling). Daar is vryheid vir elkeen wat uit die ban van die sonde wil wegkom en gewillig is om hulself onder die gesag van Jesus Christus te plaas.

Die Here is naby hulle wat Hom soek en Hy help elkeen wat Hom aanroep. Hoe lieflik is hierdie boodskap: ons is vrygekoop uit die heerskappy van die sonde! In Christus Jesus is ons vry: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig. ” (Matt 11:29-30; 53-vertaling).

Maar nou – julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.” (Rom 6:22-23; 83-vertaling).

Dít is die goeie boodskap van verlossing!

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css