Die Weg

 

Sonder die hulp van die Here is ons niks

Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob, al is jy klein, Israel. Ék help jou, sê die Here jou Verlosser, die Heilige van Israel. Ek maak jou 'n skerp dorsslee, 'n nuwe met baie tande; jy sal berge dors en fynmaal, jy sal van rante kaf maak.” - Jesaja 41:14.

Die tweede gedeelte van die boek Jesaja, Jesaja 40-55, ook genoem Deuterojesaja, het sy ontstaan gedurende die Babiloniese ballingskap gehad. As gevolg van hulle ongehoorsaamheid en afvalligheid van die HERE hulle God, is Israel in ballingskap weggevoer. Die eens glorieryke volk van God lê in stof en as. In die woorde van Psalm 137: “By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei as ons aan Sion dink. ” 

God vergelyk die oorblyfsel van sy volk in Babilon met 'n wurmpie (Jes 41:14). 'n Wurmpie is seker die mees weerlose van alles wat lewe. Hy het geen ruggraat nie, sy vel is teer en kwesbaar en hy beweeg maar langsaam voort. Hy het baie vyande en kan homself nie verdedig nie.

Deur die woorde van die profeet bring God sy volk tot die besef van hulle algehele magteloosheid. Sonder die hulp van hul God is daar vir hulle geen lewe of toekoms nie. Hul enigste krag lê in hul verhouding met Hom. En Hy sou hulle nie veel langer aan hul lot oorlaat nie. Deur sy verbond met hulle, nieteenstaande alles wat gebeur het, sal Hy hulle weer verlos uit hul ballingskap. En Hy sal hulle weer sterk maak.

Hierdie woorde van die HERE is net so toepaslik op ons vandag. Wat beteken ons sonder die hulp van God? Kan ons ons eie toekoms bepaal? Wat het ons wat ons nié van Hom ontvang het nie?

Dit is die dieselfde God wat Jesus Christus na ons gestuur het om ons uit die ballingskap van die sonde te verlos. Ook met ons het Hy 'n verbond opgestel (Heb 8:8; Jer 31:31). Dit is die nuwe verbond in Jesus Christus:

'Julle moet in My bly en Ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie. “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie. As iemand nie in My bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.' (Joh 15:4-6).

'Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie: dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het. Want nog net “'n kort, kort tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie talm nie. En wie deur My vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe; maar as hy terugdeins, het Ek aan hom niks meer nie.” Maar ons is nie van dié wat terugdeins en verlore gaan nie; nee, ons glo en ons sal lewe.' (Heb 10:35-39).

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css