Die Weg

 

Die tye en omstandighede van môre

Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. “ - Handelinge 1:7.

Baie mense se lewens draai om môre. Vir sommige is môre 'n ontvlugting uit die verantwoordelikhede van vandag. Vir ander is môre 'n geleentheid om dinge reg te stel wat hulle vandag verbrou het. Wat 'n rykdom is dit as jy nog 'n môre in jou lewe het! Môre is 'n nuwe dag, die moeder van alle hoop. Môre word alles anders, môre kom alles weer reg!

Hoe arm is die mens wat geen môre besit nie! Dit is 'n lewe sonder hoop. Maar moet ons ons hoop op môre stel? Ons leef immers in vandag. Dit is ook wat die Here Jesus ons vertel. Ons moet vandag doen wat ons hand vind om te doen. Ons moenie ontvlugting soek in môre nie. Ons leef in vandag, nou hier, nie in môre nie. Ons leef in die hede, nie in die toekoms nie.

Baie mense wil uiters graag weet wat môre gaan gebeur sodat hulle hul kan voorberei op die “hoe” van môre. Hoe sal dit môre wees, wat lê vir ons voor en sal ons dit oorleef? Ons gebruik die wonderlikste middele om môre vir ons te voorspel en oop te breek. Môre is die groot vraag van vandag.

Die Here Jesus vat môre in twee woorde saam: tye en omstandighede. Die “tye” is “wanneer” en die “omstandighede” is die “hoe” van die dinge wat sal gebeur.

Ons kan ons lewens vergelyk met 'n treinreis wat volgens 'n vasgestelde rooster verloop. Die tye van vertrek en aankoms is noukeurig bepaal. Die omstandighede is die roete wat gevolg gaan word, wie ons medereisigers gaan wees en die ondervindings wat ons gedurende die reis gaan opdoen.

Christus sê vir ons dat hierdie tye en omstandighede reeds vooraf bepaal is. Dit lê nie in die sterre of in dobbelstene nie, maar alleen in die mag van God. Hy alleen beskik daaroor. Hy het dit in sy raad bepaal en vasgelê. En God hou die uitvoering daarvan en die uitkoms daarvan in sy hand. 'n Spoorwegmaatskappy laat sy treine volgens 'n bepaalde skedule loop. Anders is daar wanorde en sal alles tot stilstand gedwing word. God laat sý treine ook nie lukraak loop nie.

Alles, die groot volkere-gebeure en die lewens van die enkele mens, is in die hand van God en op só 'n manier dat hulle “hulle sonder sy wil; nie kan roer of beweeg nie”. Daar val geen mossie van die dak, geen haar van ons hoof, sonder die wil van God nie.

Ons kan dus in ons harte volkome gerus wees oor môre. Gaan sit maar rustig in jou trein. Jy reis met God se trein. Môre is nie 'n donker gat vol folterende onsekerhede, waar die noodlot of toeval of die bose wil van 'n dier regeer nie. Gód regeer. God die Vader. En môre is in die hand van God. Dit is in die mag van die Vader van ons Here Jesus Christus. Wie met Hom saamreis, reis veilig en ..... sonder vrees en spanning.

Verwerk uit: De Stem achter U deur ds Gabe van Duinen.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css