Die Weg

 

Ons ryke belofte (1)

“Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige lewe.” - Johannes 6:47.

Hierdie belofte van Jesus Christus is ryk in sy eenvoud: ” Wie in My glo, het die ewige lewe”. Jy het geen spesiale opleiding of kennis nodig om dit te verstaan nie. Tog is geloof, soos die Bybel dit stel, iets wat diep ingryp in die siel van die mens. Geloof is iets wat totaal beslag lê op 'n mens se persoonlikheid. Lees gerus maar die elfde hoofstuk van die brief aan die Hebreërs.

In Hebreërs 11 sien ons hoe geloof die besielende krag was vir die aardsvaders, en hoe geloof hulle deur alle moeilike omstandighede gehelp het. Hulle geloof was nie iets wat hulle met hul verstand probeer uitredeneer het nie. Dit was in die eerste plek iets wat in hul hart ontstaan en uit die hart voortgekom het. Beter gestel: dit was iets wat vanuit hul hele wese voortgevloei het; iets wat hul lewens dag en nag gevul het.

En nou word ons vermaan om in Jesus Christus te glo. En hierdie geloof beteken om ons heil en berusting in Jesus Christus te vind. Ons moet ons volledig aan Hom oorgee. Geloof in Jesus Christus is dus om myself los te maak, myself te vergeet, my eie ek vaarwel toe te roep en my onvoorwaardelik in die arms van die Goeie Herder te werp. Hierdie geloof reik vanuit die donkerste kamers van ons onderbewuste gemoedslewe tot aan die helderheid van ons mees skerpste bewustelike lewe. Dit omvat ons hele wese. As ons geloof hierdie punt bereik, sal ons ons hele lewe, ons siel met al sy kragte, in diens van God stel. Sy heilige bedoelinge met die wêreld word dan ook ons s'n. Sy eer word ons saak. Om sy Naam groot te maak word dan die verlange van ons siel.

Hoe staan dit met ons geloof? Is dit iets wat ons hele lewe oorheers? Of is dit iets wat ons net af en toe van praat, of dalk net op 'n Sondag te voorskyn haal soos wat ons ons beste klere net by spesiale geleenthede aantrek? Of is ons geloof miskien besig om van ons hart na ons verstand te verhuis? Is die rede van ons godsdienstige twiste nie dalk dat geloof vir ons 'n intellektuele kwessie geword het waaroor ons lank kan debatteer as 'n filosofiese vraagstuk nie? Die wêreld het niks aan mense wat mooi en diepsinnig kan praat oor geloof nie. Ons het mense nodig wat met die warmte van hul gemoed en uit die diepte van hul siel kan praat deur die geloof en uit die geloof.

Hierdie belofte van die Here Jesus Christus geld vir almal. Wie met sy hele wese opreg glo, hét die ewige lewe. En hierdie belofte is só ryk in genade dat dit alle sondes bedek. Met die erfenis wat hierdie belofte inhou, is ons skuld betaal en ontvang ons ook daarby die ewige lewe.

(Word vervolg)

Uit 'n preek van ds HJ Hegger (Onze rijke belofte) uit die bundel: Menigerlei Genade.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css