Die Weg

 

Die Heilige Gees: Sonde, Geregtigheid en Oordeel (3)

'En wanneer Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: "Van sonde, omdat hulle nie in My glo nie; van geregtigheid, omdat Ek na die Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is.' (Joh 16:8-11; direkte vertaling).

Ons het reeds gekyk na hoe die Heilige Gees die wêreld oortuig van die sonde van ongeloof en hoe die Goddelike reg aan die kant van die Here Jesus Christus is. Vandag kyk ons ten slotte na die derde punt: “van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is.

Dit is baie duidelik dat die Here Jesus in hierdie woorde van Hom verwys na die oordeel wat die Satan op die lyf geloop het. Die Satan word ook genoem die heerser van hierdie wêreld, die vors van hierdie wêreld, die owerste van hierdie wêreld, die duiwel, die draak en die slang. Hierdie oordeel word op baie plekke in die Nuwe Testament aan ons bekendgemaak (Johannes 12:31, Johannes 14:30, Lukas 10:18, Romeine 16:20, 2 Korintiërs 4:4, Efesiërs 2:2, Kolossense 2:15, Hebreërs 2:14, 1 Johannes 3:8, Openbaring 12:7-10, Openbaring 20:2-3, Openbaring 20:10). Toe Jesus aan die kruis uitgeroep het “Dit is volbring” (Joh 19:30) was die groot stryd gestry en is die Satan oorwin.

Die oordeel oor die sonde is aan die kruis voltrek. In Johannes 12:31-33 sê die Here Jesus met die oog op sy komende kruisiging: “Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld; nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal na My toe trek.” Paulus sê die volgende van Christus se oorwinning aan die kruis en die gevolglike oordeel oor die mens se groot vyand, die Satan: “Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.” (Kol 2:14-15).

Paulus wys in Kolossense 2:15 daarop dat die wêreld wat in sy eie oë regverdig is, deur die Heilige Gees as sondig verklaar word; dat Hy wie deur die wêreld as sondige verklaar is, deur die Heilige Gees as regverdige aangewys is, en dat die Satan op Golgota ontmasker, oorwin en veroordeel is.

En hierin lê die groot troos vir almal wat in Jesus Christus glo: “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.” (Rom 8:1), en “Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.” (Rom 8:11). Dít is die groot sekerheid vir die kinders van God: omdat ons in Jesus Christus glo is ons deur Hom geregverdig en staan ons nie meer onder die oordeel van God nie. Daarvoor het ons die waarborg van die Heilige Gees (Ef 1:14).

Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys.” (Ef 1:13-14).

-dw-

(Met erkenning aan: Ds J Kits in “De Trooster is gekomen” deur G.A. Brucks, AH van Gent e.a.)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css