Die Weg

 

Die Heilige Gees: Sonde, Geregtigheid en Oordeel (2)

'En wanneer Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: "Van sonde, omdat hulle nie in My glo nie; van geregtigheid, omdat Ek na die Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is.' (Joh 16:8-11; direkte vertaling).

In die vorige boodskap het ons gekyk na die eerste gedeelte: “wanneer Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde .... Van sonde, omdat hulle nie in My glo nie”. Nou kyk ons na na die tweede gedeelte: “van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie”.

Die geregtigheid waarvan hier gepraat word, is dat Jesus Christus, nadat Hy sy versoeningsdaad op Golgota verrig het, die troon van die Vader bestyg en sy plek aan die regterhand van die Vader ingeneem het. Hiermee het Hy bewys dat die reg aan Sy kant is (83-vertaling), nieteenstaande alles wat op aarde met Hom gebeur het.

Die Here Jesus sê dat die Heilige Gees die wêreld sal oortuig van geregtigheid, omdat sy heengaan na die Vader hierdie geregtigheid bewys. Dit is, nieteenstaande sy veroordeling in hierdie wêreld, het reg tog geskied.

Die Vader het die versoeningswerk van sy Seun bevestig. Die apostel Petrus omskryf dit só in Handelinge 2:32: “God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan”, waarna hy dit opvolg met 'n aanhaling uit die Ou Testament: “Die Here het gespreek tot my Here: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete”. (Dit was natuurlik die profetiese woorde van Dawid in Psalm 110:1; 53-vertaling). Daarna wys Petrus op die verband tussen hierdie woorde en Jesus Christus:  “laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.

Paulus beskryf in sy eerste brief aan Timoteus hierdie groot geheimenis met die volgende woorde: “Hy is geopenbaar in 'n menslike liggaam, regverdig bewys deur die Gees, gesien deur die engele, verkondig onder die nasies, geglo in die wêreld, opgeneem in heerlikheid.“ (1 Tim 3:16; direkte-vertaling).

Deur die werking van die Heilige Gees glo ons in Jesus Christus. En omdat ons in Jesus Christus glo rus die oordeel van God nie op ons nie. Ons is dus ook geregverdig.  “Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus” (Rom 5:1).

Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus ontwil: Laat julle met God versoen! Hy wat nie sonde geken het nie, Hom het God ter wille van ons sonde gemaak, sodat ons in Hom voor God geregverdig kon word.” (2 Kor 5:20-21; direkte-vertaling). Die gelowiges is instrumente in die hande van God waardeur die Heilige Gees sy werk doen.

Dit is die Heilige Gees wat die mense oortuig dat daar maar één weg tot saligheid is, naamlik, Jesus Christus. En as ons onsself oorgee, sodat die Gees van God in ons harte woon en werk, dan is ons geregverdig voor God. Dan deel ons in die geregtigheid van die Here Jesus Christus.

-dw-

(Met erkenning aan: Ds J Kits in “De Trooster is gekomen” deur G.A. Brucks, AH van Gent e.a.)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css