Die Weg

 

Die Heilige Gees: Sonde, Geregtigheid en Oordeel (1)

'En wanneer Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: "Van sonde, omdat hulle nie in My glo nie; van geregtigheid, omdat Ek na die Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is.' (Joh 16:8-11; direkte vertaling).

Die afgelope Sondag het ons Pinksterdag herdenk. Die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is. In die vorige boodskap het ons gesien dat dit 'n liefdesdaad van God is. Dit is 'n genadegawe van God om ons lewens in die regte rigting te stuur: 'n lewe in Jesus Christus!

Die Here Jesus noem die Heilige Gees, die Gees van die waarheid (Joh 15:26). As Gees van die waarheid getuig Hy van Christus en oortuig Hy die wêreld van sonde. Die opdrag van die Heilige Gees is om Christus te verheerlik (Joh 16:14) en aan die wêreld te toon dat daar geen lewe buite Christus is nie.

Die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde. Dit beteken dat Hy aan die wêreld verkondig dat die wêreld deur sy ongeloof die enige en ware, Jesus Christus, verwerp het. Die Here Jesus sê as die Heilige Gees kom, “.. sal Hy die wêreld oortuig van sonde .... van sonde, omdat hulle in My nie glo nie.” Dit is die grootste sonde ... die sonde van ongeloof in Jesus Christus. En hoe doen Hy dit? Deur mense:

Petrus, vervul met die Heilige Gees, sê aan die skare in Jerusalem dat hulle die Here Jesus deur heidene aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak het (Hand 2:22-23). In Handelinge 3:19 sê die Heilige Gees deur dieselfde apostel: “Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis.” Deur hierdie uitnodiging spreek die Heilige Gees tot die harte van hierdie mense. In Handelinge 4:8-12 lees ons hoe Petrus, vervul van die Heilige Gees, die Jode oortuig dat die Here Jesus, wat hulle gekruisig en deur God opgewek is, die steen is waarvan die Ou Testament gepraat het, wat deur die bouers verag is, maar wat 'n hoeksteen geword het (Ps 118:22-23).

In alle gevalle is die mens maar net instrumente in die hande van God waardeur die Heilige Gees sy werk doen. Dit is die Heilige Gees wat die mense oortuig dat daar maar één weg tot saligheid is, naamlik, Jesus Christus. Daarvan lees ons in Handelinge hoe Stefanus, “'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees (Hand 6:5) as instrument van die Heilige Gees gebruik word om die mense te oortuig van sonde, as hy sê:  “Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het God se boodskappers doodgemaak wat lank tevore die koms van die Regverdige aangekondig het. Nou het julle self die Regverdige verraai en vermoor.” (Hand 7:52).

Een van die baie dinge wat die Heilige Gees doen is dus om mense bewus te maak van hul sonde en hulle na Jesus Christus te lei sodat hulle gered kan word. En redding is alleen moontlik as die mens hom deur God se Gees laat oortuig. Dit is net mense wat tot hul sonde besef gekom het, wat verlos kan word.

In Handelinge 2:37-40 wys Petrus vir die skare, wat diep deur sy woorde getref en tot hul sonde besef gekom het, die weg tot redding aan. In die laaste gedeelte van die hoofstuk sien ons hoe drieduisend mense die boodskap van Petrus, dit is, die getuienis van die Heilige Gees, aanvaar en tot geloof en die blydskap in Christus gekom het. En so doen die Heilige Gees dit ook vandag nog. God se Gees oortuig die sondaar deur die prediking van die Woord dat hy verlore is ... en buite Christus ewig verlore sal bly.

-dw-

(Met erkenning aan: ds J Kits in “De Trooster is gekomen” deur G.A. Brucks, AH van Gent e.a.)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css