Die Weg

 

Pinkster: God se liefde is in ons harte uitgestort

God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.” - Romeine 5:5.

Die woorde van Paulus in Romeine 5:5 gee vir ons die volheid en rykdom van die Evangelie van Jesus Christus. Pinkster is die liefde van God wat in ons harte uitgestort is! Dit is 'n heilsdaad van God. Die mens self lewer geen bydrae daartoe nie.

Let op dat die liefde van God uitgestort is deur die Heilige Gees. Daaruit is dit duidelik dat die Heilige Gees, as die derde Persoon in die drie-eenheid van God, self aktief daarby betrokke was. Die Heilige Gees word uitgestort, dit is, Hy laat Homself uitstort. Die Heilige Gees is dus 'n aktiewe Persoon. Op Pinksterdag tree Hy handelend op. Jesus Christus het immers self gesê:  “Wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” (Joh 14:26). En verder ook:  'En wanneer Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: "Van sonde, omdat hulle nie in My glo nie; van geregtigheid, omdat Ek na die Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is.' (Joh 16:8-11; direkte vertaling).

So kom daar op Pinksterdag die liefde van God in die wêreld deur die Heilige Gees. Dit is die heerlikheid van Pinkster. Op Pinkster bly God se liefde nie meer buite of bo ons nie, maar in ons. Hy vra ons harte. Die hart is waarom alles draai. Wie gee sy hart? Nee, God neem jou hart. Só het die profeet Jeremia dit alreeds lank tevore ondervind: “En wanneer ek dink ek sal my aan Hom nie steur nie en nie meer in sy Naam praat nie, dan word dit in my soos 'n vuur wat brand en waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand bied daarteen, ek kan nie meer nie.” (Jer 20:9). 

Die harte van die mense daar in Jerusalem word aangegryp, opgetel, meegesleur en oorwin. So word Pinkster die fees van God se groot genade. Dit is die eintlike heerlikheid van Pinkster. Die liefde van God in ons harte: in ons koue, vreesbevange, verharde, vereensame, selfgenoegsame, verlepte, dooie, gebroke en vertrapte harte, bowenal in ons verlore en sondige, van God afgedwaalde, bose harte.

'Só lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê' (Joh 3:16),  en: “in Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos.” (Ef 1:13-14). Dit is die oorvloedige genade van Pinkster: die Heilige Gees bring sy seën in ons harte, sodat ons as verlostes saam met Hom in sy heerlikheid mag deel!

Uit: En zij begonnen feest te vieren, deur ds Gabe van Duinen (verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css