Die Weg

 

Wie klop daar? (2)

Jy het wel baie dinge gesien, maar daar geen ag op gegee nie; die ore oop gehad, maar jy hoor nie. ” - Jesaja 42:20.

God praat op verskillende maniere met ons. Soms met woorde. Hoe dikwels staan daar nie in die Bybel nie: “So sê die Here” of “Jesus sê”. Dit is onbegryplike rykdom as God met ons in woorde spreek. Maar Hy praat nie net in woorde nie. Inteendeel! Wanneer Hy “woorde” gebruik is dit om vir ons meer te vertel oor sy dade: om dit aan ons verstaanbaar te maak. Dit is veral deur sy dade dat Hy sy mag openbaar. “Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. ” (Ps 19:2-5). 

God spreek tot ons deur sy skepping en in die wêreld-gebeure, maar ook deur ons persoonlike lewenservaringe. Tot in die kleinste en onbeduidendste dinge en gebeurtenisse van iedere dag. As die siel maar net wil luister, kan ons God se stem in alles hoor.

Maar God praat met ons veral deur sy heilsdade – die dade van God wat spesiaal op die redding van die wêreld gerig is. Daarin spreek God sy diepste gevoelens uit. Daarin lê God die diepte van sy hart bloot. Van hierdie heilsdade is die offer van sy Seun op Golgota, die soewereine woord. Die diepste dinge wat God vir die mens en die wêreld te sê het, sê Hy deur die bloed van Jesus Christus. Daarom moet al die woorde van God in die wêreld ook vanuit Golgota beluister, verstaan, verklaar en beoordeel word.

Grondliggend aan God se gesprek met die mens is die liefde. Liefde is ongetwyfeld die allergrootste kwaliteit van die lewe. Hoe wonderlik is dit nie om die volle, egte liefde van 'n mens te besit nie! Hoe meer verhewe moet dit dan nie wees om die liefde van God te ervaar nie. Om te moet hoor: “Ek het jou liefgehad met ‘n ewige liefde” (Jer 31:3).

God verseker ons van sy liefde in die goeie en aangename dinge van die lewe. As ons sy seën en voorspoed kan geniet en Hy ons lei langs koel waterstrome. Maar hoe min mense hoor in hul welstand en gesondheid, in hul blydskap en geluk, die stem van God se liefde!

Oneindig moeilik word dit egter as God se liefde tot ons spreek in tye van teëspoed en nood. Die taal van die leed het 'n besondere en baie belangrike plek in die manier waarop God met die mens praat. Hoor ons God se stem in vloede en wêreldoorloë, in 'n gebroke hart en verlies aan lewensgeluk? Asaf kla daaroor as hy sê: “ek [het] diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik” (Ps 73:16). Job vervloek sy geboortedag (Job 3:1-3). En Paulus kla oor die doring in sy vlees (2 Kor 12:7).

Maar in die donkerste nag hou God se liefdesgesprek met die mens nooit op nie! Ook dan en ook daarin spreek God van sy liefde. En Hy praat nie uit twee monde nie. God kom nêrens in teëspraak met die liefde van Christus nie. As ons maar net fyn wil luister, hoor ons God se stem van liefde deur alles heen. Daar is geen wanklanke nie. Dan kry die mees verskriklike situasie 'n melodie. Soos wat ons dit gehoor het in die Japannese doodskampe: “As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe” (Ps 138:7; 53-vertaling). Só ontsaglik lewend dat Job op die ashoop die Here loof en Paulus en Silas die mooiste liedere om middernag in die gevangenis sing terwyl hulle met hul voete in 'n blok vasgeklem sit. So is God se stem altyd en oral dieselfde. Dit is die stem van sy ontsaglike liefde. Die liefde van die Kruis resoneer uit alle dinge, uit alle gebeure. Die hele wêreld en die hele lewe is 'n magtige eggo op die stem van die Kruis. God praat met ons in liefde.

En ..... Hy vra van ons wederliefde.

(word vervolg).

Uit: Gesprekken met God deur ds Gabe van Duinen.

(Ds Gabe van Duinen was 'n gevangene in die Japannese doodskampe gedurende die Tweede Wêreldoorlog .)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css