Die Weg

 

Wat het dan van jou geword?

“Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit. “Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” - Matteus 5:13-16.

Ons hoor maar alte duidelik hoe mense kla as iets nie vir hulle reg lyk nie - sterker gestel, as daar iets verkeerd is in die samelewing. Ja, en daar is baie verkeerd omdat ons in donker tye leef. En dit het niks te doen met die kunsmatige lig wat ons skep nie, want die duisternis is tussen ons en binne ons. Asaf sê in Psalm 82: “maar julle weet niks, julle verstaan niks, julle gaan eenvoudig in duisternis voort, en so word die fondamente van die wêreld geskud.”  (Ps 82:5). En ongelukkig leef ons nie net self in 'n duister wêreld nie, maar ons dra ook self by tot die duisternis.

Maar tog ís daar lig! Ons lees in 1 Johannes 1:4 “In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense”. Toe Jesus, die vleesgeworde Woord, in die geestelike duisternis van hierdie wêreld gekom het, het daar 'n nuwe lig ontstaan. Daarom sê Hy: "Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee." (Joh 8:12). Maar waarom het ons dan nie die lig nie, en as ons dit wel het, dra ons dit nie uit nie? Waar lê die fout?

Ons sien vandag, veral in die stede, die hoë mure wat om huise gebou is. En baie van daardie mure het nog elektriese heinings bo-op. Die boodskap wat hierdeur uitgestraal word is: “bly weg”. Wat sekerlik 'n goeie boodskap is vir misdadigers; niemand kan daarteen stry nie. Maar die omgekeerde is ook waar. Ons trek ons terug in ons vestings. En dit vind ook inslag in ons geestelike lewens. Ons skei ons af van ons onmiddellike omgewing en die wêreld. Ons laat ons beïnvloed deur die televisie en vreemde mense met duistere sienings op ons rekenaars en selfone. In die tussentyd brand ons kersies (ons geestelike lig) al hoe flouer totdat dit uiteindelik uitdoof as gevolg van 'n gebrek aan (geestelike) suurstof.  

Daarom moet ons 'n slag weer kyk na die oproep in Hebreërs 10 vers 24: “Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.” Daar rus 'n verpligting op ons om betrokke te wees in ons omgewing. Hoe anders gaan ons ons lig laat skyn voor die mense (Matt 5: 16). Die Bybel sê vir ons: “Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte; hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek.” (Spr 18:1; 53-vertaling).

Maar kom ons lees verder uit Hebreërs 10. Hebreërs 10:25 sê: "Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.” (Heb 10:24-25).

Moet jou daarom nie agter jou (geestelike) vestingmure verskans en alleen die stryd met jouself en die wêreld probeer voer nie! Kom deel in die gemeenskap van die gelowiges en ontvang in hierdie samekomste weer geestelike versterking en bemoediging! Kry dáár die nodige suurstof sodat jou lig weer helder kan brand en jou lig helder kan skyn in jou eie omgewing. En laat ons die lig wat ons van Jesus Christus ontvang het uitstraal na alle mense, deur uit te breek uit ons vestingmure.

- dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css