Die Weg

 

Om Christus na te volg

Toe sê Jesus vir sy dissipels: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry maar sy lewe verloor, of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? - Matteus 16:24-25.

Wat beteken dit om 'n navolger van Christus te wees? Hoe lyk ons ingesteldheid teenoor ons Christenskap, meer nog, teenoor ons burgerskap in die koninkryk van God? Ons wil tog by dieselfde eindbestemming kom as ons Heiland, dan nie? Daar is sekerlik baie mense wat dalk die woorde van ons Here in Matteus 16:24-25 sommer sal wil oorslaan en eerder Johannes 6:47 wil lees: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe.” Alhoewel die Here se woorde in Johannes 6 geldig is, is dit 'n belofte met sekere vereistes. Een hiervan vind ons in die teksverse hierbo.

As ons in Hom glo en Hom wil volg, moet ons ook die regte gesindheid hê. Die vraag wat ons vir onsself moet beantwoord is: wat is my doel om Christus na te volg? Gaan dit oor myself? As ek die Here Jesus wil volg kan ek nie my eie belange eerste stel nie. As ek myself 'n Christen noem, moet ek doen wat die Here Jesus Christus vir my sê. En Christenskap en eie belang is in stryd met mekaar. Om Hom te volg beteken dat Hy voor my uitloop. Ek loop nie my eie pad nie, maar die pad wat Hy vir my aanwys.

Ek loop ook nie die pad van die Here Jesus ter wille van myself nie, maar ter wille van Hom. Hierdie onderskeid is baie belangrik. Daar is baie mense wat die Here Jesus wil volg vir hul eie aardse voordeel (vgl 1 Pet 5:2).  Daarom waarsku Paulus ons: “Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie” (Filip 2:6).

Om jouself te verloën beteken om nie jouself of jou eie voordeel voorop te stel nie. Dit is wat die Here Jesus bedoel as Hy sê dat elkeen wat agter Hom wil aankom, homself moet verloën en sy kruis moet opneem. En as hierdie selfverloëning ter wille van Christus vir jou die hoogste offer in die lewe vra, weet dan dat jou siel gered sal word (v 25).

Ons kan ook in dieselfde konteks kyk na Matteus 5:13-16: “Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit. “Julle is die lig vir die wêreld.....”. Hoe kan ons die sout van die aarde en 'n lig vir die wêreld wees as ons hele lewe net op onsself ingestel is? Ons lewe is soos 'n kers: 'n kers kan nie lig verskaf as hy homself nie gee nie. 

Gebed: Here, leer my om ook myself te verloën, my kruis op te neem en U te volg. Amen. ·

- dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css