Die Weg

 

Geboorte en groei van 'n Christen

“'n Sekere vrou in die dorp, wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat Hy in die Fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flessie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf.” - Lukas 7:37-38.

Hierdie vrou wat na Jesus gekom het, was 'n sondares. Sy het van Jesus gehoor en na Hom gekom om vergifnis te kry. Oorweldig deur sondebesef het sy by sy voete gehuil. Die Here Jesus het haar sondes vergewe. Sy het dit geglo en in vrede huistoe gegaan. As ons die hele verhaal lees moet ons let op die werkwoorde: gehoor, gekom, gehuil, vergewe, vrede gevind.

Baie van ons dink miskien: “Ek lewe nie 'n sondige lewe nie; ek is 'n kind van die Here, my sondes is vergewe”. Maar as ons ook dieselfde ondervinding gehad het as hierdie vrou, kan ons die Here daarvoor dank. Só 'n dag is 'n dag van nuwe geboorte.

Selfs al is ek 'n kind van die Here, is ek soms ook aan Hom ongehoorsaam. Ek struikel altyd weer en sondig teen Hom. As dit met my gebeur, moet ek dit bely sodat ek vergiffenis kan ontvang. Ons kan nie sondig en maar in sonde bly voortleef nie. Solank ons bewustelik ons sonde probeer verberg, kan daar geen ware gemeenskap met Christus wees nie. As ek 'n misstap begaan het, moet ek dit na die Here neem en aan sy voete neerlê. As my berou eg is, is niks vir Hom te groot om te vergewe nie.

En as ek my sondes bely het, moet ek die vergifnis aanvaar. Ek moet glo soos hierdie vrou geglo het. Dan sal Sy vrede in my hart neerdaal. Waarom sal ek ongelukkig wees? Waarom sal ek sonder vrede lewe? Hy wil juis hê dat ons sy wonderlike vrede ervaar!

Dit bly egter nie net daar nie, want as ons in ware gemeenskap met Christus lewe, moet daar ook geestelike groei wees. En daarvoor is geestelike voedsel nodig. Daar is veral twee maniere waarop die kind van die Here geestelik gevoed word: deur God se Woord en deur die gebed.

In Lukas 10:38-42 kry ons die voorbeeld van Maria wat aan die voete van Jesus gaan sit en na sy woorde geluister het. Martha was ywerig besig om kos te maak, maar op daardie tydstip wou Jesus liewer gehad het dat sy moes luister. Die voorbereiding vir die ete kon tot later gewag het.

Dikwels is ons prioriteite ook net so verkeerd. Ons slaap te laat in die oggend sodat daar nie kans is vir stiltetyd met die Here nie. En saans is daar soveel ander “belangrike” dinge wat gedoen moet word, of ons is te moeg vir Bybellees en gebed.

Hoe kan ons groei in kennis van Hom as ons Hom nie die geleentheid gee om met ons te praat nie? Ouers en kinders moet saam tyd maak vir huisgodsdiens. Deur saam te lees en te bid, groei 'n gesin in Hom. Lees ook vir jouself wanneer jy gaan slaap en weer wanneer jy opstaan. Volg 'n vaste patroon. En doen 'n behoorlike Bybelstudie. Moenie net versies lees wat vir jou mooi klink nie!

Gaan kerk toe en hou gemeenskap met Hom. Hoe meer ons van Hom inneem, hoe meer groei ons in kennis van Hom.

Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here!” - 2 Petrus 1:2.

Uit: 'n Lig vir my pad deur Nig Sans
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css