Die Weg

 

Om Sy teenwoordigheid te soek

Van U sê my hart: Soek my aangesig! Ek soek u aangesig, o HERE!” - Psalm 27:8 (53-vertaling).

'My hart eggo u woorde: “Julle moet my teenwoordigheid opsoek!” U teenwoordigheid, HERE, soek ek op.' - Psalm 27:8 (direkte vertaling).

In die 1953-vertaling van die Bybel word daar herhaaldelik gepraat van die “aangesig van die Here”. In die nuwe direkte vertaling word daar meer beskrywend gepraat van die “teenwoordigheid van die Here”. En God se teenwoordigheid word ook met lig geassosieer: “U het ons sondeskuld voor U geplaas, ons geheime sondes in die lig van u teenwoordigheid.” (Ps 90:8; direkte vertaling). “Mag God ons genadig wees en ons seën; mag Hy die lig van sy teenwoordigheid by ons laat skyn.” (Ps 67:1; direkte vertaling).

In die Psalms word keer op keer gevra dat God sy aangesig nie moet verberg nie. Job kla in sy radeloosheid dat God hom vermy en hom vir 'n vyand hou: “Waarom verberg U u aangesig en hou my vir ‘n vyand van U?” (Job 13:24).

Jesaja kla op 'n stadium dat God sy aangesig verberg het: “En daar was niemand wat u Naam aangeroep het, wat hom beywer het om U aan te kleef nie; want U het u aangesig vir ons verberg en laat ons wegsmelt deur ons ongeregtighede.” (Jes 64:7; 53-vertaling). As God sy aangesig vir ons verberg, as Hy ons aan ons eie lot oorlaat, word ons die speelbal van die vernietigende magte van die bose.

Daarteenoor lees ons van die groot seëninge wat daar aan God se teenwoordigheid verbonde is. Hy verskaf vir ons lig op ons pad: “Laat u aangesig skyn oor u kneg, en leer my u insettinge." (Ps 119:135; 53-vertaling). “Laat die lig van u teenwoordigheid oor u dienskneg skyn en leer my u voorskrifte” (Ps 119:135; direkte vertaling).  Daarom sê Moses: “As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie.” (Eks 33:15). 

Vir Dawid is daar rede tot blydskap as God teenwoordig is: “U oorlaai hom vir altyd met seëninge. U maak hom baie bly met u teenwoordigheid.” (Ps 21:7; direkte vertaling). En Etan sing: “Hoe gelukkig is die mense wat die uitroep van vreugde ken, wat in die lig van u teenwoordigheid leef, HERE.” (Ps 89:16; direkte vertaling).

Het jy al ooit intens bewus geword van God se teenwoordigheid? Miskien juis in 'n tyd van erge trauma waar jy gevoel het dat alles besig was om in jou lewe ineen te stort? Of dalk toe jy jou Bybel gelees het? En hoekom is dit so dat 'n mens soms totaal afgesny voel van God? Een saak is baie duidelik: solank ons ons lig op 'n ander plek wil gaan soek as by God, moet ons maar daarin berus dat Hy ook sy aangesig vir ons sal verberg: “maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.” (Jes 59:2).

Daarom moet ons gedurig daarna soek en daarna verlang om die teenwoordigheid van God op te soek.  “U teenwoordigheid, HERE, soek ek op..... HERE, leer my u pad, lei my op 'n gelyk pad ...”  (Ps 27:8-11).

“Stuur u lig en u waarheid dat dié my lei en my bring na u heilige berg, na u woning!”( Ps 43:3). Amen.

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css