Die Weg

 

Moenie vergeet om te vergeet nie!

“Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.” - Filippense 3:13-14 (53-vertaling).

Dit is vir 'n mens soms moeilik om van die traumatiese gebeure, die swaarkry en die verkeerde dinge in jou verlede te vergeet. En dit is juis hier waar Satan 'n vastrapplek in 'n mens se lewe kry as hy voortdurend terugneem na jou verlede met: “onthou jy nog?” Hy wil hê dat jy voortdurend agtertoe moet kyk na die kwade en verkeerde, sodat jy die heerlikheid van die toekoms nie moet raaksien nie. Daarom is dit sekerlik net genade as jy wel kan vergeet.

Dit is wat Paulus in Filippense 3:13 vir ons wil sê. Paulus het swaar gedra aan sy verlede. Hy het selfs aandeel gehad aan die moord op Stefanus (Hand 8:1-3). Hy vertel hoe hy in sy eie oë 'n onberispelike lewe gelei het. 'n Man van status en aansien wat sy herkoms, opleiding en wetties-godsdienstige beskouings betref (Filip 3:4-6). Maar daar het wel iets in sy lewe kortgekom. En hy sou dit eers besef na sy direkte konfrontasie met Jesus Christus op die pad na Damaskus.

Na sy ontmoeting met Jesus Christus het Paulus se lewe radikaal verander. Want nou kon hy sien hoe arm sy lewe werklik was. Daarom sê hy in in vers 8 (83-vertaling): “Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry”. Die 53-vertaling van die Bybel, sowel as die King James, die Nederlandse Statevertaling en die Duitse vertalings stel dit baie sterker “ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou”. Wat hy eintlik daarmee sê, is: “my lewe was vieslik voordat ek Jesus Christus ontmoet het”.

Maar nieteenstaande alles wat in die verlede gebeur het, vind hy in Jesus Christus iemand wat hom onvoorwaardelik liefhet en hom aanvaar. Jesus het hom Syne gemaak (vers 12) en dit nie uit enigiets wat Paulus gedoen het nie, maar net uit genade. En daardeur kon Paulus ten volle afstand doen van sy verlede: “Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is.” (vers 13). Sy verlede is nie vir hom 'n blok aan sy been in die goeie wedloop van die lewe nie (vers 14). Jesus Christus het hom losgemaak en losgekoop van sy verlede.

Jesus sê:"Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie" (Luk 9:62). Daarom moet ons ons nie deur die trauma, foute en sondes van die verlede laat verlam nie. Is hulle nie alles vergewe nie? Waarom belas jy jou met jou sondige verlede? Kyk vorentoe! As jy jou bekeer het en jou sondes na Christus gebring het, dan is hulle vergewe en is daar geen gewig meer wat jou wedloop vorentoe kan belemmer nie. Kyk vorentoe na die heerlikheid van wag!

Moenie vergeet om te vergeet nie!

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css