Die Weg

 

Laat ons die Naam van die Here roem in lewe en sterwe

En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan.... Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd: ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste; maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe....” Filippense 1:19-26. 

Paulus skryf die brief aan die gemeente in Filippi vanuit die gevangenis. Onvermoeid het hy die wêreld deurkruis om siele vir sy Heiland te wen. Uiteindelik word hy, ter wille van die evangelie van Jesus Christus, 'n gevangene in Rome. Sy regsaak is nog nie deur die Keiser besleg nie. Sou dit vryheid of die dood vir hom bring? Rustig en vol vertroue wag hy die uitspraak af. Hy het slegs een enkele wens en een enkele gebed: dat Christus sowel deur sy lewe as deur sy sterwe verheerlik mag word. Dit gaan nie vir hom of hy sou lewe of sterwe nie, solank die Naam van sy Verlosser net grootgemaak kon word. Ter wille van Christus het hy alles in die lewe prysgegee sodat hy een met Christus kon wees (3:8). 

Wat moes die apostel nie deurstaan in Rome nie? Sy gevangenskap was weliswaar nie besonder moeilik nie. Hy kon selfs onder begeleiding van 'n soldaat uitgaan en besoek van sy mede Christene ontvang. Maar die valse leraars het vir hom baie leed besorg (1:15; 3:2). Die nydigheid van die voorgee Christene is somtyds veel swaarder om te dra as dié van besliste ongelowiges. Hoe moedeloos en verslae kan die laster en die kleinsieligheid van mense jou maak! Die getrouheid van sy volgelinge, die warme liefde en veral die hartlike, gedurige voorbede van die gemeente van Filippi is dus vir Paulus 'n groot troos (1:19). Het jy ook nie dikwels gevoel hoe dit jou verkwik en vertroos om te weet dat ander mense vir jou bid nie? Daarom moet 'n mens nooit met jou voorbidding vir ander mense verslap nie.

Die apostel is versterk deur die Gees van Jesus Christus (1:19). Hy het duidelik gevoel hoedat die Here die laste help dra het, altyd by hom was en hom in die stryd vir die geloof gesterk het. Op die pad na Damaskus het die Heiland hom geroep, gegryp en gered. Die Christen-vervolger Saulus het die apostel Paulus geword. Sedert daardie onvergeetlike uur behoort al die liefde van sy hart aan Jesus Christus. Christus was sy hele lewe en sonder Hom kon hy nie meer leef nie. Dit is 'n normale toestand van 'n normale mens wat deur Christus gered is. Dit is 'n mens se siel wat een is met God.

Het Jesus Christus ook jou lewe geword? Is sy Woord jou vertroosting? Sy bloed jou heil? Sy nabyheid jou vrede? As dit so is, dan kan jy ook saam met Paulus verlang na die Vaderhuis, want dan is jou sterwe ook jou wins (1:21). Maar vir húlle wat Jesus nie ken nie, bring die dood niks anders as verlies nie. Uiteindelik verloor hulle al die dinge waaraan hulle hart hang, en kry hulle niks daarvoor in die plek terug nie. Daarteenoor is die dood vir elke gelowige wat hierdie arme wêreld verlaat en na Jesus Christus gaan 'n heerlike gebeurtenis. Hulle kom uit die vreemde land in die Vaderland, uit die stryd in die vrede, uit die smart in die vreugde. Hier op aarde word die gemeenskap met die Heiland nog alte dikwels vertroebel deur aanvegtinge en lyding. In die Vaderhuis is die gemeenskap met Jesus Christus 'n salige, veilige tuiskoms.

Die apostel Paulus dink nie alleen aan homself nie, maar aan die baie siele wat hy nog in hierdie lewe kan bedien. Daarom wil hy ook nog aan die lewe bly solank as dit die wil van God is. Hy wil die gemeente van Filippi nog as hul geestelike vader dien. As hy mag bly, sal hy vrugbare werk vir hulle kan doen. Want daardie gemeente is die vreugde en die kroon van sy arbeid. Maar hy laat dit aan die Here oor, omdat hy weet dat die Here sy tyd ken. En dit geld net so vir my en jou.

Is jou lewe ook 'n lewendige getuienis vir Jesus Christus?

Uit: Die Môrestond Nader – dr JH Gunning (effens verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css