Die Weg

 

Die grootheid van God is ons troos

"God is groot, ons kan sy grootheid nie begryp nie, sy jare kan nie bereken word nie." - Job 36:26.

Die wêreld is in beroering. In ons land en oral oor die wêreld sien ons hoe die vuur van haat tussen mense aangeblaas word. Wat sal hiervan word? Watter toekoms gaan ons tegemoet? Die sorge van die lewe kan 'n mens se gedagtes oorheers. En die ergste daarvan, dit kan ook ons diens aan God beïnvloed.

As die vrees vir wat tans in die wêreld swaar op jou hart begin druk, moet jy jou innerlike rus in die Woord van God gaan soek. Hy sê: “Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan.” (Matt 10:28). “Kyk op na die hemel: wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leër laat uittrek in hulle volle getal, dit is Hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg Hy dat geeneen van hulle ontbreek nie.” (Jes 40:26).

Van oudsher af het die mense hulle bemoediging en troos ontvang deur hulle gedagtes na God te wend: “Riviere het gedruis, Here, riviere het gedruis, riviere het gedreun, maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag.” (Ps 93:3-4).

God is ewig!Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God!” (Ps 90:2). Ons kan met ons gedagtes teruggaan in die tyd. Terug na Christus se kruisiging, sy geboorte, dan verder terug verby Dawid, Abraham en Noag tot by die skepping: “In die begin het God die hemel en die aarde geskep.” (Gen 1:1). Daar was niks, maar God was daar. “Maar U bly dieselfde, u jare het geen einde nie.” (Ps 102:28). “Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie.” (Jak 1:17). En Hy verander nooit: “Wie het dit bewerkstellig, dit gedoen? Wie het die verloop van dinge van die begin af bepaal? Dit is Ek, die Here! Ek is die eerste, en wanneer die laaste dinge gebeur, sal Ek nog die Here wees.” (Jes 41:4). Hy is volmaak en onveranderlik. “Daarom het Hy nie nodig dat mense Hom versorg nie. Inteendeel, dit is Hy wat aan almal lewe en asem en alles gee.” (Hand 17:25). 

Deur sy magtige Woord het Hy alles tot stand gebring:Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.” (Open 4:11). “Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik.” (Jes 40:28). “Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie; alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan Hom moet ons rekenskap gee.” (Heb 4:13).

Hy het die wêreld geskep, nie omdat dit nodig was nie, maar sodat Hy Hom in die werke van sy hande kon verbly: “Mag daar aan die roem van die Here geen einde wees nie! Mag die werk van die Here Hom vreugde verskaf” (Ps 104:31). “Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou” (Sef 3:17).

Alle dinge ken Hy, neem Hy waar (Ps 33:13-15), reël Hy (Ef 1:11), selfs tot in die geringste (Matt 10:29-30), ook dit wat leed en verdriet veroorsaak (Amos 3:6). Dan kan ons saam met Dawid sê: “Dié wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip.” (Ps 139:6).

Wanneer ons aan God se grootheid dink, besef ons ons eie nietigheid. Want ook is die “nasies vir Hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As Hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle soos stofdeeltjies.” (Jes 40:15). En dit moet ons daartoe bring om ons vertroue op die Here alleen te stel. Hy roep ons ook daartoe op as Hy sê: “Moenie op mense staatmaak nie: hulle blaas so maklik die laaste asem uit. Hulle is min werd.” (Jes 2:22).

Dan kan ons ook verstaan met Wie ons te doen het as ons Heiland vir ons sê: “Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan.” (Mat 10:28). Hierdie gedagte gryp die apostel Paulus aan: “Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad.” (2 Kor 5:10). Daarom roep Paulus ons op: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.” (Rom 12:2). Almal sal eendag voor hierdie gedugte moet God verskyn (vgl Open 20:11-15).

As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? (vgl Rom 8:31). Reeds in die vroegste tye het die Koragiete soos volg daarvan gesing: “God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see.” (Ps 46:2-3).

Dr S Greijdanus: Schrift Overdenkingen (effens verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css