Die Weg

 

God van alle genade

“God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gely het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak.” - 1 Petrus 5:10.

In die vorige boodskap het ons gesien hoe die brief aan die Hebreërs met hierdie wonderlike seën-belofte afgesluit word: “Mag dié God julle toerus met alles wat goed is ....”(Heb 13:20-21). Petrus sê dieselfde: “God wat alle genade gee......sal julle.............self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak”. Daarom moet ons dag vir dag ons hoop en vertroue op God stel wanneer ons dink aan ons werk, ons behoeftes, ons lewe en ons hartsbegeertes.

Net soos God die middelpunt is van die heelal, die Bron is van alle krag, die Beskikker is wat alles laat gebeur, so moet Hy ook dieselfde plek in die lewe van die gelowige inneem. Aan die begin van elke nuwe dag moet ons eerste gedagte wees: God en Hy alleen kan my vandag toerus om te leef soos Hy wil hê ek moet. Daarom moet ons onsself elke dag nederig en ootmoedig in sy hande plaas; moet ons ons totale afhanklikheid van Hom bely en ons kinderlik aan Hom oorgee sodat ons van Hom die vervulling van sy beloftes kan ontvang: “God wat alle genade gee, sal julle moedig, sterk en standvastig maak.”

As ons in volle gemeenskap met God wil lewe, is dit absoluut noodsaaklik dat ons elke oggend tot God bid en Hom vra om ons sorge vir die dag op Hom te neem. Die woorde van Petrus moet ook 'n vanselfsprekendheid tussen ons en God word waarmee ons ons nuwe dag begin.

Genadige Vader, met die oog op die lewe en werk van hierdie nuwe dag vertrou ek met my hele hart geheel en al op U. My hoop is gevestig op u Woord:  “God wat alle genade gee, sal julle moedig, sterk en standvastig maak.” Amen.

Mag dit deur die genade van God die gesindheid wees waarmee ek elke oggend wakker word om my dagtaak mee te begin: God self sal my toerus. Die Here sal my geestelik toerus met alles wat ek in my lewe nodig het.

Ewig heilige Vader, ek bid U, maak ons oë oop vir die waarheid dat net soos u Seun vir ewig volmaak is, so wag U om in elkeen van ons tot stand te bring wat vir U aanneemlik is en waardeur U verheerlik sal word. Amen.

Andrew Murray: Die Geheim van die Geloofslewe
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css