Die Weg

 

Christelike volmaaktheid

“God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van die ewige verbond die groot Herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag dié God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is.” - Hebreërs 15:20-21.

Ons vind in Hebreërs 'n uiteensetting van die ewige verlossing wat Christus as Hoëpriester en Middelaar van die nuwe verbond, deur die uitstorting van sy kosbare bloed, vir ons moontlik gemaak het. Die skrywer sluit sy brief aan die Hebreërs dan af met die heerlike seënwens: “Mag die God wat vrede gee... julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen.” Maar dit is nie al nie. Lees verder: “Mag Hy .... in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is,” en dit deur Jesus Christus.

Die hoofgedagte hier is dat alles wat Christus vir ons verlossing gedoen het, en alles wat God gedoen het deur Hom uit die dood op te wek, slegs met die een oogmerk gedoen is: dat Hy nou in ons die ewigdurende verlossing van Christus tot uitvoering kan bring. God as die Almagtige sal ons toerus met alles wat goed is. En as ons dalk nog wonder hoe Hy dit doen, het ons reeds die antwoord: deur Jesus Christus bring Hy in ons tot stand wat vir Hom aanneemlik is. Ons het dus die heerlike versekering: God neem die mens wat op Hom vertrou, geheel en al onder sy sorg om hom in die regte rigting te stuur.

Die gedagte is te hoog en die belofte te groot vir ons om dit behoorlik te begryp. Tog staan dit duidelik daar en versterk dit ons geloof. Dit roep ons op om net hierdie een waarheid aan te gryp: die ewige God werk elke uur van elke dag deur Jesus Christus in my. Ek moet slegs een ding doen: ek moet my in God se hande oorgee sodat Hy in my kan werk. Ek moet Hom nie verhinder deurdat ek my eie wil wil volg nie, maar ek moet in 'n stille, aanbiddende geloof seker wees dat Hy self deur Jesus Christus in my tot stand sal bring wat vir Hom aanneemlik is, sodat Hy sy wil deur my tot uitvoering kan bring.

Andrew Murray: Die Geheim van die Geloofslewe
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css