Die Weg

 

Wanneer alles weer nuutgemaak sal word

(Hierdie boodskap is een van vyf jaar gelede met die titel: “Die nuwe toekoms wat wag”. Omdat dit ook verband hou met Paasfees wat ons verlede naweek gevier het, en belangrik is vir die tye waarin ons lewe, plaas ek dit graag weer.)

Ek gaan ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde skep; aan dié wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie, hulle sal nie onthou word nie. Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat Ek gaan skep: Ek gaan ‘n Jerusalem skep wat vol blydskap is, sy inwoners sal vreugde hê” – Jesaja 65:17-18.

Jesaja is naas Jeremia en Esegiël een van die belangrikste profete in die Ou Testamentiese geskiedenis. Jesaja, die seun van Amos (hierdie Amos was waarskynlik die broer van koning Amasia), het tussen 740 en 701 voor Christus in die toenmalige Juda as profeet opgetree. Dit is in dié tyd wat Juda deur die groot mag van Assirië bedreig is. Hy het God se oordeel oor Juda, Israel en Assur afgekondig. Sy profesieë was egter nie net beperk tot sy eie tyd nie. Hy het ook geprofeteer van die toekomstige Messias as regverdige regter en redder, en van die eindtyd wanneer God sy oordeel oor die wêreld gaan voltrek. In die Nuwe Testament word daar 21 keer na Jesaja verwys.

Jesaja bring ook vir ons ‘n boodskap. Alhoewel ons daagliks in spanning leef oor wat in ons land en in die wêreld besig is om te gebeur, is daar vir ons tog iets om oor te sing. Jesaja 42:9-16 gee aan ons die opdrag om ‘n nuwe loflied te sing omdat God ‘n nuwe begin met die wêreld gaan maak: "Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit begin gebeur, laat Ek julle al daarvan hoor. Sing tot eer van die Here ‘n nuwe lied, sing sy lof oor die hele aarde........... Ek maak die ongelyk plekke gelyk. Dit is wat Ek gaan doen, Ek gaan daar nie van afsien nie”. Hierdie belofte van God word ook weer in Jesaja 65 (die teksverse hierbo) herhaal, en in 2 Petrus 3:10-13 sê die apostel: “En op dié dag sal die hemel met ‘n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers”.

Laat ons verby die probleme van hierdie wêreld kyk wat deur die sondige begeertes van mense veroorsaak word. Laat ons volgens die wil van God leef, aan sy gebooie en sy beloftes vashou, en ons nie te veel steur aan wat die mense dink, doen en sê nie. Die huidige slegte en onvolmaakte toestand gaan verander, want dit is net tydelik en dit gaan verby: “aan dié wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie, hulle sal nie onthou word nie. Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat Ek gaan skep: Ek gaan ‘n Jerusalem skep wat vol blydskap is, sy inwoners sal vreugde hê”.

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css