Die Weg

 

Moet dit nooit vergeet nie (3)

Onthou altyd dat Jesus Christus .... uit die dood opgewek is.” - 2 Timoteus 2:8.

Waarom moet ons Jesus Christus, die opgestane Heiland, altyd voorop in ons gedagtes hou? Hoekom druk Paulus ons dit so op die hart? Hoekom nie eerder Kersfees of Pinkster nie?

Waarom is dit só belangrik? Omdat die waarheid daarvan so 'n enorme krag het. Dit het oorwinningskrag!

Dit bied vir Paulus troos en hoop in lyding: “Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is.... vir hierdie evangelie ly ek verdrukking” (2 Timoteus 2:8-9). Wat Paulus daarmee wil sê is: “Ek ly verdrukking, maar ek hou dit in gedagte dat Christus die dood oorwin het. Daarom kan die moeite van die lewe my nie onderkry nie. Want Jesus is nie dood nie, maar Hy leef en daarom het Hy die mag en die krag om my deur my nood te bring. As die dood Hom nie kon vashou nie, hoe sal dan die eenvoudiger dinge in die lewe my kan vashou?

Dan dink ons ook weer aan Job. Eeue voor die historiese gebeurtenis van Christus se opstanding het hy in die donkerste tyd van sy lewe, in bittere lyding, uitgeroep: “Ek weet dat my Losser leef, uiteindelik sal Hy op die aarde triomfeer!” (Job 19:25).

Job het presies dít gedoen soos wat Paulus ook hier sê. Paulus het vasgehou aan die wete dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Dus, neem die woorde van Paulus ter harte wanneer jy swaarkry, wanneer jy in ellende en lyding verkeer, en dink bewustelik aan Paasfees en sê vir jouself:  “Ek hou dit stewig in my gedagtes dat Jesus leef. En omdat Hy leef, weet Hy ook van my pyn en verdriet en hou Hy dit onder Sy beheer. En omdat Hy leef sal Hy my nederlae verander in oorwinnings!”  Romeine 8 vers18: “Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.

Leef jy ook in angs en vrees? Ly jy aan 'n ernstige siekte? Is daar 'n skeiding of 'n groot verlies in jou lewe wat jy moet verwerk? Roep dan elke dag die Paasgebeure in herinnering en sê vir jouself hierdie woorde: ”Onthou altyd dat Jesus Christus uit die dood opgewek is.”  Dan kan jy daarmee saam bely: “Nou het ek 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir my in bewaring gehou word. En omdat ek glo, word ook ek deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.” (vgl 1 Petrus 1:3-5).

Amen!

P Wolfgang Wegert (Halt im Gedächtnis Jesus Christus, von den Toten auferstanden)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css