Die Weg

 

Moet dit nooit vergeet nie (2)

“Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is.” - 2 Timoteus 2:8.

Ons moet onsself voortdurend daaraan herinner dat Jesus Christus uit die dood opgewek is! En daar is geen ander Christus nie as Hý wat 'n nakomeling is van Dawid en wat 'n eg menslike liggaam gehad het. En hierdie liggaam was dood en het op die derde dag weer opgestaan. Vir Paulus was hierdie opstanding 'n historiese feit. En van hierdie historiese liggaamlike opstanding van Christus sê hy: “Onthou dit!”

Paulus was duidelik seker waaraan hy geglo het. Die opgestane Here het immers buite Damaskus aan hom verskyn, waarna hy nog meer ooggetuies ontmoet het wat die egtheid van die opstanding van Christus bevestig het. Hy skryf aan die Korintiërs: “Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf, en daarna aan meer as vyf honderd broers tegelyk, van wie sommige al dood is maar die meeste nou nog lewe. Daarna het Hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het Hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn.” (1 Korintiërs 15:4-8).

Die slotsom waartoe Paulus kom, is: “En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes.” (1 Korintiërs 15:17). 'n Christendom wat nie glo dat Jesus met 'n fisiese liggaam uit die dood opgestaan het nie, is geen Christendom nie.

Die Skrif self getuig daarvan. Daarom skryf die apostel Johannes: “... wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het .......... wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle” (1 Johannes 1:1 en 3; 53-vertaling). Johannes maak dit eweneens duidelik dat dit 'n historiese gebeurtenis was en geen uitgedinkte fabel of bespiegeling nie.

Die dokter, Lukas, skryf in die eerste verse van sy evangelie: “Hooggeagte Teofilus! Daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die Woord was. Daarom het ek dit ook goedgedink om self alles stap vir stap van voor af te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is.” (Lukas 1:1-4).

Dit is dieselfde Gees wat ook vir Paulus inspireer om te skryf: “Timoteus, jy kan alles vergeet, maar een ding moet jy onthou: Christus is opgewek! Hou vas aan die gedagtenis van Jesus Christus wat uit die dood opgestaan het!”

In hierdie waarheid lê ons krag!

(word vervolg).

P Wolfgang Wegert (Halt im Gedächtnis Jesus Christus, von den Toten auferstanden)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css