Die Weg

 

Moet dit nooit vergeet nie (1)

“Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is.” - 2 Timoteus 2:8.

Die Bybel vermaan ons telkens om die Here nie te vergeet nie; om voortdurend aan Hom te dink en Hom in gedagtenis te hou: “Vergeet 'n meisie haar juwele of 'n bruid haar trourok? Tog het my volk My jare gelede al vergeet.” (Jeremia 2:32). Op 'n ander plek lees ons: “Want jy het vergeet die God van jou heil en nie gedink aan die rots wat jou toevlug was nie.” (Jesaja 17:10; 53-vertaling).

Ons verloor altyd weer ons Here uit die oog, en om verskillende redes. Dit kan die koorsagtige pas van ons bestaan, of die sorge van die daaglikse lewe wees. Maar dit kan ook ons najaag van kortstondige geluk en vermaak wees. Dáárvoor kan ons soms baie tyd maak, terwyl ons die Here te maklik op die agtergrond skuif. Daarom vermaan die Psalm ons: “Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!” (Psalm 103:2; 53-vertaling).

En terwyl ons nou so vergeetagtig is, herinner die Nuwe Testament ons daaraan om voortdurend bewus te wees van die Bron van ons heil. Petrus skryf: “Ek ag dit immers my plig om julle aan te spoor deur julle hieraan te herinner so lank as ek nog lewe. ...... Daarom sal ek my daarvoor beywer dat julle ook ná my heengaan altyd hierdie dinge sal onthou. ( 2 Petrus 1:13 en 15).

Petrus het in sy leeftyd net een doel voor oë gehad, naamlik, om die gelowiges aan te spoor om nooit die Evangelie te vergeet nie. En dit wou hy só deeglik doen dat die mense dit ook na sy heengaan nie uit hul gedagtes sou verloor nie.

Paulus was ook met dieselfde hartstog vervul sodat hy aan sy navolger en geestelike seun Timoteus skryf: “Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is.” 

Dus: Hou die Here altyd in fokus en dink aan wat Hy vir ons gedoen het. Bewaar dit in jou hart en vergeet nooit daarvan nie. Moenie net af en toe daaraan dink nie, maar lewe voortdurend daarin....

(word vervolg).

P Wolfgang Wegert (Halt im Gedächtnis Jesus Christus, von den Toten auferstanden)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css