Die Weg

 

Oorwinning oor die dood (3)

(Lees saam met die vorige boodskap)

Maar God het Hom van die smarte van die dood verlos en Hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om Hom gevange te hou. - Handelinge 2:24.

Maar daar is nog meer om oor te jubel! Dit is nie net dat die Dood vir Jesus en almal wat in Hom sterf, nie kan vashou nie, maar dat die Dood ook self vernietig sal word. Die Skrif sê dit vir ons: “Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.” (1 Kor 15:16). En dit is ons grootste triomf! Daarom hou sy geweldige mag geen vrees en verskrikking meer vir ons in nie. Watter groot en salige troos kan ons nie in hierdie wete vind nie! Dan kan ons dit saam uitjubel: “Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?” (1 Kor 15:15). 

En dit is die troos: die oorwinning van Jesus Christus oor die Dood is nie net 'n enkele veldslag wat gewen is nie, maar 'n totale oorwinning wat blywend sal wees. En as die ontsettende Dood weer een van ons geliefdes uit ons huise kom wegroof, of onsself met lewensgevaar bedreig, bly daar die oortuiging vir ons vasstaan:

“Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was ....Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi.” (Open 20:13-14). 

“Hy sal al die trane van [ons] oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.” (Open 21:4).

Dit is die triomf van Paasfees!

As daar één loflied is wat oor die hele wêreld gesing behoort te word, wat mense kan besiel en opbeur, dan is dit die blye boodskap van Jesus se opstanding uit die dood.  

Die hele wêreld word deur die Dood in rou en smart gedompel. Daar is geen mensekind wat nie deur hom aangeraak sal word nie. Maar kyk, hier is Jesus Christus die oorwinnaar van die Dood. En die kinders van God kan in heilige besieling jubel: “Die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan”.

Laat ons, as kinders van God, en uit deernis met die sombere, vervalle wêreld, ons Paaslied hard uitjubel van land tot land en van pool tot pool! Die Lied van die Opstanding mag nooit wegsterwe nie. Dit is die lied van hoop vir die hele menslike geslag. Maar boweal is dit die uiting van ons geloof in die oorwinning oor die Dood en die graf. Daardeur kan ons verby die smarte van die graf kyk en ons aandag vestig op die ewige lewe wat daarna volg.

Laat ons nooit die band verslap wat ons aan die Lewensvors verbind nie. Laat ons die lof van ons Heiland besing, want ons lewe nie meer uit die Dood vir die Dood nie, maar uit die opstanding van Christus vir die ewige lewe. Laat ons ons geloof só uitstraal na die wêreld, dat ander deur ons die Vors van die Lewe kan leer ken.

Uit: Vier uwe Vierdagen van dr A Kuyper (baie verkort)

Nota: Dood word soms met 'n hoofletter D geskryf om dit 'n persoonlikheid te gee en dit te onderskei van die toestand van dood wat met 'n kleinletter gespel word.

(LW! Die volgende boodskap sal eers weer DV op 18 April verskyn)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css