Die Weg

 

Om vry te kan wees

Gebed: O Here! Ek het nog meer genade nodig voordat ek sover sal kan kom dat geen mens of geen skepsel my kan hinder nie. Solank as wat daar enigiets is wat my terughou kan ek nie op die wieke van my siel by U uitkom nie. Dit het die Psalmdigter ook begeer toe hy gesê het: "ag, as ek maar vlerke soos 'n duif gehad het, sou ek wegvlieg en 'n woonplek soek.. ek sou haastig probeer wegkom van hierdie onstuimige wind, van hierdie storm af." (Ps 55:7-9)

Wie is rustiger as hy wat die skoonheid in die eenvoudige dinge kan raaksien? En wie is vryer as hy wat niks méér op die aarde begeer nie? Daarom moet ons onsself verlaat en uitstyg bo alles wat geskape is; dán eers sal ons vind dat niks in hierdie skepping vergelyk kan word met U wat alles geskape het nie. Want wie nie vrygekom het van die aardse dinge nie, kan nie met vryheid die goddelike weg bewandel nie. Daarom is daar maar min mense wat hulle aandag net op U kan vestig, omdat so min in staat is om hulle los te maak van alles wat verganklik is en tot niet kan gaan. Hiervoor het 'n mens groot genade nodig om sy gees bo homself te kan laat uitstyg. Amen

Dit is eers wanneer 'n mens in jou gees uitgestyg het bo die aardse dinge, en in die gees met God verenig is, dat alles wat jy het en alles wat jy weet, vir jou betekenis kry. Want solank as 'n mens sy hoop bou op enigiets of enige iemand behalwe die enige, onmeetlike en ewige Goedheid, sal hy geestelik swak en minderwaardig bly. Want alles wat nie uit God is nie, is niks en moenie as iets gereken word nie.

Uit: De Imitatione Christi (Die navolging van Christus) – Thomas à Kempis (vry vertaal).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css