Die Weg

 

Hoe sal ons tog lewe? (4)

(Lees saam met die vorige boodskappe om die volledige betekenis te verkry)

Wie tog is die man wat die HERE vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die HERE is vir die wat Hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. - Psalm 25:12-14 (53-vertaling).

As iemand die Here dien, leer Hy hom watter pad hy moet kies, sodat hy voorspoed sal geniet en sy nageslag die land sal bly bewoon. Die Here neem dié wat Hom dien, in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend.- Psalm 25:12-14 (83-vertaling).

In die laaste plek kyk ons na die kennis van die verborgenheid (53-vertaling). In die 83-vertaling word daar gepraat van die vertroulike omgang van die Here met dié wat Hom vrees en hoe Hy sy verbond aan hulle bekendmaak. Hierdie twee sinsnedes hoort bymekaar.

Ongelukkig is daar baie mense wat net praat van die liefde van God sonder om die verbond van God in ag te neem. Dit is dieselfde as wat 'n mens van die liefdesgemeenskap tussen man en vrou sou praat maar die huwelik buite rekening sou laat.

Kom ons kyk weer na die sin: Die verborgenheid van die HERE is vir die wat Hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak.  (53-vertaling), of anders gestel: Die vertroulike omgang is vir die wat die HERE vrees, en sy verbond is om hulle dit bekend te maak.  Die verbond is dat die Here Hom laat ken deur die gemeenskap tussen God en die mens. En dis die hoogste liefdesgemeenskap waarvan die Heilige Skrif praat. Die verbond is God se weg. God se genadige beskikking om ons te laat lewe. Eg te laat lewe. Die verbond is dat ons God ken. “En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is” (Joh 17:3). En hierdie ken beteken om deel te hê; om gemeenskap te hê. Hierdie ken is dat ons vir ewig kontak het met die verborgenheid van God. En kontak met die verborgenheid beteken om uit die fontein te kan drink. Uit die fontein met die water van die lewe (Open 21:6). Dit is die verborgenheid van die Here vir dié wat Hom vrees.

Daar is geen ander weg, geen ander middel as om in die vrees van die Here te lewe nie. Dit is in hierdie weg wat die fonteine van die lewe ontspring. Altyd weer en altyd ryker. En hierdie weg loop ons met blymoedigheid omdat ons nie gebind word deur 'n harnas van insettinge nie. Dan loop ons nie saam in die marsorde van wêreldse insettinge nie. Want dan vind ons die lewe. Deur God se genade. Deur Jesus Christus, ons Heiland.

Nou kan ek weer eindig met die vraag waarmee ek begin het. Hoe sal ons tog lewe? Ons moet tog lewe! Ons mag tog lewe! Ja, daartoe het God sy genade verbond met ons opgerig. En in hierdie verbond skenk Hy ons die weldadigheid van die vrees van die Here.

Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Dit open die poort na die lewe. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

Uit: De zege is hem beschoren deur ds Dirk Sikkel
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css