Die Weg

 

Ons roeping in die lewe

Van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus. Aan dié wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here! Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.” - 2 Petrus 1:2-4.

Ons wat die ewige lewe ontvang het en wat geleer het om kinderlike ontsag vir ons Hemelse Vader te hê, wéét uit die diepte van ons hart dat dit nie uit onsself is dat ons Hom dien nie, maar dat dit is omdat die Here Hom oor ons ontferm het. Deur sy Goddelike krag het Hy alles aan ons voorsien om te lewe en Hom te dien (2 Pet 1:3). Dan moet dit ook tot ons deurdring dat God hierdie gawes aan ons gegee het nie net vir onsself nie, maar ook om dit aan ander oor te dra! Petrus praat van ons as diensknegte van Jesus Christus (2 Pet 1:1). En as Petrus praat van “die wat deur die regverdige beskikking van God die geloof ontvang het” dan is dit juis dié wat deur die diens van die apostels tot geloof gekom het. En dan kan almal wat gehoor gee aan dié boodskap ook deel kry aan die Goddelike natuur.

Maar wie sal dan nie 'n dienskneg van die Ewige Getroue wil wees nie?! Watter wonderlike opdrag  het ons nie in hierdie wêreld nie! Moet dus nie na die stem van die duiwel luister nie. Hy sal alles probeer om te keer dat ons ons Goddelike roeping uitvoer deur ons aandag op ons swakhede of die begeerlikhede van die wêreld te vestig! Maar laat ons ons gelowig en vol vertroue oorgee aan die Goddelike Woord wat vandag na ons toe kom, en laat ons lewe uit die krag wat Hy aan ons geskenk het.

Gaan leef dan uit die besef dat God ook aan ons kosbare en groot beloftes toegesê het sodat die mense om ons heen, almal wat afstand gedoen het van die klatergoud van hierdie wêreld, deel sal kry aan die Goddelike natuur. Dit beteken dat ook húlle in Christus nuutgemaak sal word!

Wie die Here aanhang, is een gees met Hom” (1 Kor 6:17).

Uit: Niet alleen van brood .... Bijbels dagboek voor vreemdelingen (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css