Die Weg

 

Om leiers te wees in navolging van Christus

“Net soos ek ook probeer om alle mense in alle opsigte in ag te neem, en om nie my eie voordeel na te streef nie, maar dié van baie, sodat hulle verlos mag word. Wees my navolgers, soos ek ook navolger van Christus is” - 1 Korintiërs 10:33 – 11:1(direkte vertaling).

Wanneer iemand mense oproep om sy navolger te wees, dan wil hy uiteraard self die voorganger wees; die leier wat sê hoe dinge gedoen moet word. Die verlange om leier te wees kom meesal uit die mens se strewe na mag.

Paulus gee vir ons egter 'n ander beeld van 'n leier. Hy roep die gemeente in Korinthe op om, nes hy, die welsyn van ander mense op die hart te dra; om nie in eie belang nie, maar in die belang van ander op te tree (1 Korintiërs 10:33). Hy kom nie hier met mooiklinkende woorde wat sy eie lof besing nie, nee hy sien homself as dienaar eerder as om gedien te word. Soos Jesus dit van Homself sê in Mattheus 20:26-28. “Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.

As leier moet jy 'n voorbeeld wees vir ander mense in jou navolging van Christus. Dan kan jy ook soos Paulus ervaar hoe jou lewe verander en eindeloos verryk word; meer as wat jy vooraf kon dink. In sy navolging van Christus het Paulus ontdek hoe dit is om verlos te word van die heerssugtigheid van mense wat 'n lewe buite God lei. Immers, as ons nie in God lewe nie, moet ons vir onsself sorg en vir onsself opkom, anders word ons vertrap in hierdie wêreld! Maar as die gesindheid van Jesus ons lewe bepaal, is ons nie meer bang dat daar op ons getrap sal word nie, want ons volg die weg wat Christus vir ons aanwys. Hy het immers gesê: “Ek is die Weg...” (Johannes 14:6) en dis hierdie Weg wat ons bewandel as ons Christus navolg. En dan sal ons altyd ook bewus wees van Sy teenwoordigheid wanneer dinge moeilik raak vir ons en om ons.

Daar is een ding waarop ons trots is: ons gewete verseker ons dat ons oor die algemeen, en teenoor julle in die besonder, opgetree het met die openhartigheid en eerlikheid wat van God kom. Daarin is ons nie deur die wysheid van mense gelei nie, maar deur die genade van God.” ( 2 Korintiërs 1:12). Dít is die gesindheid van 'n leier.

-dw-

(Met erkenning aan: Niet alleen van brood... Bijbels dagboek voor vreemdelingen)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css