Die Weg

 

Om verlossing te aanvaar en met die wêreld te breek

“Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie.” - Lukas 9:62.

“Die mans by Lot sê toe vir hom: “Wie van jou mense is nog hier? Skoonseuns of seuns of dogters of wie jy ook al in die stad het, vat hulle uit die plek uit! Ons gaan hierdie plek verdelg. Daar is 'n groot geroep by die Here oor die plek en sy mense, en Hy het ons gestuur om die plek te verdelg.” - Genesis 19:12-13.

“Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander.” - Genesis 19:26.

“Onthou wat met die vrou van Lot gebeur het!” - Lukas 17:32.

“En tog het Hy vir Lot gered, 'n eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige lewenswyse van sedelose mense. Terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor dat dit 'n foltering was vir sy opregte gemoed. Die Here weet dus om dié wat Hom dien, uit beproewing te red, maar om die goddeloses te straf en vir die oordeelsdag gevange te hou.” - 2 Petrus 2:7-9.

Die sonde van Sodom en Gomorra was só erg dat die regverdige oordeel van God nie langer uitgestel kon word nie. Maar God red eers dié wat Hom dien voordat Hy sy oordeel oor die goddeloses voltrek.

Vir hulle wat God wil dien, maar tog ook graag aan hierdie wêreld en sy godloosheid en ongeregtigheid wil vasklou, wag daar uiteindelik net verdriet. 'n Mens kan nie twee here dien nie (Lukas 16:13). Net soos vir die inwoners van Sodom en Gomorra wag die oordeelsdag op die goddeloses van hierdie wêreld (Mattheus 10:14-15; Mattheus 11:23-14; Markus 6:11; Lukas 17:29 ev; Judas 1). En ook Paulus waarsku: 'Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het: “Ek sal onder hulle woon en wandel, en Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.” Daarom: “Gaan van hulle af weg en sonder julle af,” sê die Here, “en moenie wat onrein is, aanraak nie.” “Dan sal Ek julle aanneem,en Ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees,” sê die Here, die Almagtige' (2 Korintiërs 6:14-18). Gaan lees gerus ook die hele 2 Petrus 2.

Jesus Christus bied sy verlossing vir ons aan sodat ons bevry kan word van die ongeregtigheid van hierdie wêreld (Joh.8:36). Maar ons sal nooit werklik vry kan wees as ons nie self los wil kom van dít waarvan Jesus Christus ons vrygemaak het nie! Wie in die verlossing van Jesus Christus glo maar nie radikaal met hierdie wêreld wil breek nie, word lewelose soutpilare, net soos die vrou van Lot. Sy is saam met Lot gered, maar haar gehegtheid aan die lewe wat sy moes agterlaat was te groot, en haar vertroue in die nuwe lewe wat God vir haar aangebied het, te min. As ons, ondanks Jesus Christus se verlossing, tog nog soos die vrou van Lot aan die wêreld wil vasklou, word ons ook dorre dooie soutpilare. Daarom sê Jesus:  “Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie.”  Dan kom ons nooit uit by die “Soar” waar God ons heen wil bring nie (Genesis 19:22).

-dw-

(Met erkenning aan: Niet alleen van brood... Bijbels dagboek voor vreemdelingen)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css