Die Weg

 

Beloftes uit genade (3)

(Lees saam met die vorige boodskap)

“Gee ons elke dag ons daaglikse brood.” - Lukas 11:3.

Met “brood” word alles bedoel wat ons nodig het om ons daaglikse lewe te kan onderhou, en dit is nie noodwendig die voedsel nie, maar eerder die middele om die voedsel voort te bring. Daar lê immers 'n verpligting op elkeen van ons om ons werk te doen na die mate van die fisiese en geestelike gawes wat die Here ons gegee het. Met die “daaglikse brood” moet ons dus veral die seën van die Here vra op ons daaglikse arbeid sodat dit aan ons eie behoeftes en aan dié van ander kan voorsien.

Wanneer ons van die Here iets ontvang, verwag Hy dat ons 'n oop hand sal hê teenoor ander. Nou kan daar in ons harte die Kaïnsgesindheid na vore kom: Is ek my broer se hoeder? (Gen 4:9). Ons Heiland leer ons egter bid: gee ons. Ons moet daarom nie net aan onsself nie, maar ook aan die ander se behoeftes dink. Ons moet 'n oop hand hê teenoor ander en nie alles vir onsself probeer hou nie, en ons moet ook nooit net aan ons eie voordeel dink nie. Ons bid immers: “gee ons vandag ons daaglikse brood”.

As ons gesindheid van hart en handel teenoor ander mense verkeerd is, dan is die bede “gee ons” 'n aanklag teen ons. As ons vir die Here bid dat Hy aan ons sal gee volgens ons behoeftes, dan verwag Hy ook van my die gesindheid om my medemens in gedagte te hou. 'Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit met julle goed gaan; gaan trek julle warm aan en eet genoeg,” maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan?' (Jakobus 2:15-16). As ons dus nie self gee nie, sal ons bede eendag teen ons getuig omdat ons harte verkeerd is teenoor die Gewer en teenoor ons medemens. “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand... en... jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” (Mattheus 22:37-39).

Wie 'n ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Wie die dors van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is.” (Spreuke 11:24-25).  “Gee, en vir julle sal gegee word: 'n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word.” (Lukas 6:38).

(Word vervolg)

Dr S Greijdanus: Schrift Overdenkingen. (verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css