Die Weg

 

Beloftes uit genade (1)

“Gee ons elke dag ons daaglikse brood.” - Lukas 11:3.

Alles wat ons is, is aan God te danke; en alles wat ons het, ontvang ons van Hom sonder dat daar enige verpligting aan Sy kant is om dit vir ons te gee. Daarbenewens het ons deur ons afval van Hom ons rug op al Sy goeie gawes gedraai, en maak ons onsself ook nog daagliks skuldig daaraan. Hoe kan daar dan nog sprake wees van ons daaglikse brood? Het ons uit ons eie enige reg daartoe dat ons van Hom kan verwag dat Hy elke dag aan ons dit moet gee wat ons nodig het? Die gawes wat ons elke dag van God ontvang is loutere genade.

Wat sê die woorde in Lukas 11:3? Vereers handel dit oor dít wat ons nodig het. Nie wat ons wens of begeer nie, maar wat ons vir ons lewensonderhoud nodig mag hê.  Ten tweede het die Here ook aan ons 'n belofte gemaak: “Bid en vir julle sal gegee word” (Matt 7:7). Die Psalmdigter sê: “Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie” (Ps 37:25).  En in Jesaja 33:15-16 word van diegene wat volgens die Woord van God lewe, gesê: “dié mens wat reg bly doen en opreg is in wat hy sê, wat weier om wins te maak deur mense uit te buit, wat omkoopgeld weier, nie na moordplanne luister nie en nie geleentheid soek om misdade te pleeg nie...... Kos sal hy kry en sy drinkwater sal nie opraak nie.” Die Here het allerlei genade-beloftes gegee aan dié wat Hom liefhet en na sy Woord luister, en wat daarvolgens wandel en in alle omstandighede hul God biddende volg op die weg waarop Hy hulle lei. En so ontvang ons 'n genade-reg waarvoor ons maar net ootmoedig ons dankbaarheid kan en moet toon.

Daarom wil hierdie woorde van “ons daaglikse brood” ook sê: dit is deur U genade dat ons die brood wat U aan ons toegesê het, ons eie mag noem volgens U eie genade-beloftes.

(Word vervolg)

Dr S Greijdanus: Schrift Overdenkingen.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css