Die Weg

 

Die groot raaisel opgelos

“Maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly.” - Psalm 73:2 (53-vertaling).

“Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte; aan Hom behoort ek vir altyd” - Psalm 73:26 (83-vertaling).

'n Bergklimmer wat ná moeisame en dikwels gevaarlike inspanning die kruin van 'n hoë bergspits bereik, is geneig om terug te kyk langs die roete wat hy so pas afgelê het. So kyk die psalmdigter terug oor sy lewensreis. Met siddering bemerk hy weer die gladde, verraderlike plekke waar sy voete byna gegly en hy amper in die dieptes neergestort het.

Die probleem van lyding, beproewing en teleurstelling is dikwels die oorsaak dat meer as een gelowige se geloof soms begin wankel. Net soos vir Asaf, die digter van Psalm 73, is die skynbare voorspoed en onbesorgdheid van die goddeloses ook vir ons 'n raaisel. Hulle lewe en handel geheel en al roekeloos en onverantwoordelik teenoor God en sy gebod. Dit lyk asof hulle in hulle sorgeloosheid en wellus voorspoed en sorgvrye geluk ontvang. Arme ek aan die ander kant probeer skynbaar tevergeefs om myself rein te hou en volgens die wil van God te lewe. Tog ondervind ek niks anders as teenspoed en beproewing nie. Sou God dan slaap? Sou Hy onbewus wees van hierdie dinge?

Die psalmdigter het diep gepeins oor hierdie groot raaisel. Hy het nagedink om dit te verstaan, maar dit was vir hom bitter moeilik. Daarom neem hy sy toevlug tot God. In die heiligdom van God begin die lig deurskemer op die duisternis in sy gemoed. Hy let op die uiteinde van die goddelose. Hy merk hoedat húlle wat aan God geen plek in hulle lewe gegee het nie, en op eie genot, liggaamskrag, verstand en rykdom gesteun het, in 'n enkele oomblik in puin verval, vergaan. Hulle word voorwerpe van verbasing en gaan tot niet.

In sy siddering oor die vreeslikheid van die uiteinde van die vyande van God, bemerk hy met verbasing en vreugde dat die Here sy hand vat. Hy wat gemeen het dat sy toewyding aan die wil en diens van die Here tevergeefs was, ervaar nou die heerlike teenwoordigheid van God.

Hy bemerk tot sy blydskap dat die oplossing van sy probleem as vanself gekom het. Hy verstaan dat die doel van die teenspoed maar net was om hom nader aan sy God te bring. Die besef neem so besit van hom dat hy uitbreek in heerlike aanbidding en loftuiting. Waarlik, sy moeite was nie tevergeefs nie. Hy besit die algehele rykdom en genade van God, en dit is sy deel tot in ewigheid.

Gebed: Ons dank U, o God, vir hierdie heerlike sielservaring wat ook vir ons die oplossing bied van lewensprobleme. Dit is vir ons so oneindig goed om naby U te wees en te bly. Amen.

Uit: Lig en lewe, onder redaksie van ds Norval Geldenhuys
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css