Die Weg

 

Van slaaf tot tweede in bevel (3)

(Lees saam met die vorige twee boodskappe)

Toe sê die hoof van die skinkers vir die farao: “Vandag moet ek u herinner aan die verkeerde ding wat ek vroeër gedoen het. U het toe kwaad geword vir u dienaars, vir my en vir die hoof van die bakkers, en u het ons laat opsluit in die tronk in die huis van die hoof van u lyfwag. “Daar het ons in een en dieselfde nag 'n droom gehad, elkeen sy eie droom met sy eie uitleg. Saam met ons was 'n Hebreeuse jongman, 'n slaaf van die hoof van die lyfwag. Ons het toe ons drome vir hom vertel, en hy het dit vir ons uitgelê. Hy het dit uitgelê volgens elkeen se droom. Soos hy dit vir ons uitgelê het, het dit daarna gebeur: vir my het hy in my amp laat herstel en die bakker het hy laat ophang.” - Genesis 41:9-13.

Dus laat Farao vir Josef roep en sê vir hom: “Ek het 'n droom gehad, maar daar is niemand wat dit kan uitlê nie. Toe het ek van jou gehoor: jy lê 'n droom uit as jy hom hoor.... Ek het dit vir die waarsêers vertel, maar niemand kon my iets sê nie” (v 15 - 24).

Watter ironie! Die farao van Egipte, wat as 'n god in sy eie land vereer is, roep die hulp in van 'n slaaf wat as veroordeelde gevangene in 'n tronk sit! Dit moes vir die farao 'n sielestryd gewees het toe hy vir Josef sê: “Die drome maak my onrustig, en nie een van my raadgewers en waarsêers kan my help nie! Kan jy miskien?” En die antwoord van die Hebreeuse slaaf was: “Dit lê nie by my nie, ek kan u nie help nie, Maar God sal aan u 'n antwoord gee! “(v 16). God alleen weet wat in die toekoms sal gebeur!

Josef word vir die tweede keer in twee jaar die profeet wat drome uitlê. Maar hy lê die drome nie uit omdat hyself die krag en die wysheid daartoe gehad het nie, maar omdat dit God was wat dit aan hom openbaar het, sodat die farao erkenning aan God kon gee en kon besef dat die HERE alleen regeer. “Uit myself kan ek dit nie doen nie, maar God kan en Hy gebruik my daarvoor!”

Josef het 'n God-gesentreerde lewe gelei. Ons het dit gesien in sy weerstand teen die versoeking: “Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig!” (Genesis 39:9). Later het hy God geëer met die name wat hy sy kinders gegee het; Manasse - “God het my alles laat vergeet: al my swaarkry en alles wat my familie my aangedoen het” en Efraim - “God het my vrugbaar gemaak in die land waar ek verneder is.” (Genesis 41:51-52). En aan sy broers sê hy: “Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uit gestuur om lewens te red.” (Genesis 45:5).

Daar is ook verdere uitsprake in hoofstuk 41 wat hierdie houding van hom weerspieël: “Nie ek nie! God gee dié goeie antwoord vir u.” (v 16). “U het maar net een droom gehad. Wat God wil doen, het Hy aan u meegedeel.” (v 25). “Die droom het twee keer na u toe gekom omdat die saak vas staan by God. Hy sal dit binnekort uitvoer.” (v 32).

Josef was diep onder die indruk van God se voorsienigheid, daarom was die HERE die middelpunt van sy lewe. En dit moet ook geld in elke Christen se lewe: ek kan nie, maar God kan! Dit is trouens die sleutel in ons verhouding met God. Hy het my gered; Hy het my sondes vergewe en die hemel my toekomstige tuiste gemaak, want uit myself kan ek nie gered óf geregverdig word nie. Maar God doen dit, en Hy doen dit deur Jesus Christus!

Ten slotte kan ons nog iets leer van Josef, naamlik, om in die eentonige sleurgang van die lewe op God te bly vertrou! Wanneer Hy dan 'n ommekeer in ons lewens bewerk, moet ons nooit ons oë van Hom wegneem in 'n egoïstiese selfverheerliking nie.

P Christian Wegert: Vom Sklaven zum Kanzler – Teil 1 (verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css