Die Weg

 

Om bevry te wees van onsekerheid

My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie.” - Johannes 10:27-28.

Daar is meer vraagtekens as uitroeptekens in die lewe, meer twyfel as sekerheid. Die enigste sekerheid wat ons uit ons aardse sekerheid kan put, is dat alles onseker is. 'n Mens kan dit begryp, want wat vir ons in die verlede so seker soos 'n paal bo water gestaan het, het later in die dieptes van teleurstelling geëindig. Dinge waarop ons ons hoop in die verlede geplaas het (buiten God natuurlik) was toe maar al die tyd net skynsekerhede.

Ook in ons geestelike lewens is daar net so baie skynsekerhede. Hoe baie kere het mense nie al in emosionele vervoering geraak om dan net later weer hard met die werklikheid kennis te maak nie. En omdat meeste dinge waarop die mens sy hoop vestig tog uiteindelik op niks uitloop nie, raak mense sinies oor die lewe en dink dat daar glad geen sekerheid in enigiets bestaan nie. Maar ons kan die Vader dank dat dit nie so is nie. Dan is dit goed as ons bevry kan word van alle skynsekerhede.

As jy sekerheid in die lewe wil ervaar, moet jy na die stem van die goeie Herder luister. Slegs wanneer jy dít doen, kry jy die allernoodsaaklikste sekerheid wat nooit later as skynsekerheid ontmasker sal kan word nie.

Dit is immers nie die skape self nie, maar die Herder wat dié sekerheid waarborg. Anders gestel: die sekerheid kom nie van mense nie, maar alleen van ons Here Jesus Christus self. Hy is die goeie Herder. As ons na Hom luister en Hom volg, is dit 'n bewys dat ons in 'n verhouding staan met Hom. Hy roep ons tog by die naam! “Die skape luister na die Herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit.” (Joh 10:3). En dan verlos Hy ons van alle onsekerhede, ook wanneer ons aan onsself begin twyfel. Hy waarborg vir ons die mees sekerste saak in die wêreld: dat Hy aan ons die ewige lewe skenk en dat ons verseker nie verlore sal gaan nie, want niemand is so sterk dat hy ons uit Sy hand sal kan ruk nie.

Ons kan wel skop en spartel terwyl Hy ons vashou, maar uit Sy hand val, nooit! En al het ons las van aanvegtinge en twyfel terwyl Hy ons vashou, kan ons getroos wees dat ons veilig in Sy hand sal bly. Hy bevry ons ook van die laaste en die allerbelangrikste onsekerheid -  die dood.

 -dw-

(Met erkenning aan ds J Overduin in Bevrijding: Bijbels dagboek)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css