Die Weg

 

As 'n leier God se Naam bely

“Hy sal My aanroep met die woorde: ‘U is my Vader, my God, die rots wat my redding is.’” - Psalm 89:27.

'n Mens hoor baie keer mense sê hul geloof is 'n private aangeleentheid, so asof hulle bang is dit kom aan die lig dat hulle nie 'n stewige geloofsfondament onder hulle voete het nie. Tog is dit belangrik om te weet hoe ons leiers van vandag teenoor die Drie-enige God staan. Word hulle deur hul eie magsinstink gelei? Besef hulle dat hulle hul uiteindelik aan God sal moet verantwoord?

In die tweede helfte van Psalm 89 sien ons die teenstelling tussen Dawid en ander heersers. Dawid, die magtigste en belangrikste heerser van Israel, het hom deur God laat lei (vers 22). Sy verhouding met God was vir hom so vanselfsprekend dat die hele wêreld dit moes weet: Hy het God liefgehad en Hom geëer as Vader, as beskermer en as sy hulp in nood. Hierteenoor sien ons hoe heersers wat die wil van God ignoreer die volk lei tot selfvernietiging sodat hulle op die einde in uiterste ellende verkeer (verse 41-46). 

As 'n mens die Psalms lees sien ons duidelik hoe God wil hê dat die mens Hom openlik moet eer en na Hom opsien vir leiding, en hoe Hy sy hulp aanbied aan almal wat sy Naam bely en op Hom vertrou. Hy wil ook vandag vir ons op ons lewenspad vergesel, ons beskut en oor ons waak. Ons moet ons by koning Dawid aansluit en ook openlik bely: U is my Vader, my God en  die rots wat my redding is!

Uit: Neukirchener Kalender 2016.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css