Die Weg

 

Die geheimenis van ons Godsdiens

En, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot” - 1 Timoteus 3:16 (53-vertaling).

En die geheimenis van ons godsdiens is ongetwyfeld groot” - 1 Timotius 3:16 (direkte vertaling).

Hoe dieper ons die Woord van God bestudeer, hoe meer moet ons met hierdie uitspraak van Paulus saamstem. En as ons hierdie woorde in sy volle konteks lees, dan sien ons dat dit handel oor die diepste inhoud van ons geloof; dit gaan om Jesus Christus. Daar is só baie dinge wat nóú nog vir ons versluier is en sal bly tot dié dag wanneer ons Hom van aangesig tot aangesig sal ontmoet. En soos Paulus dit in 1 Korintiërs 13 stel: "Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken.

En tog kan hierdie ongelooflike feit dat Hy gekom het om ons te red, in 'n paar woorde uitgedruk word. Paulus doen dit deur aan te haal uit 'n belydenislied:

Hy is geopenbaar in 'n menslike liggaam,
regverdig bewys deur die Gees,
gesien deur engele,
verkondig onder nasies,
geglo in die wêreld,
opgeneem in heerlikheid

“Jesus Christus is die antwoord op die vraag na 'n volkome lewe. As ons wil verstaan hoe ons in volle vertroue op God kan lewe, is dit belangrik dat ons Jesus Christus sal ken. As mens het Hy in harmonie met God die Vader geleef. Hy is die brug wat ons met die Vader verbind. Die antwoord vir die diepste geheim van ons bestaan kan in Hom gevind word. Waar kom ons vandaan? Van God! Waar gaan ons heen? Na God! Wat is die sin en betekenis van ons lewens? Dat ons God liefhet en Hom vertrou. Laat ons ons deur Jesus Christus lei! Hy is die middelpunt van ons bestaan” (Neukirchener Kalender 2016).

o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë! Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” (Romeine 11:33-36; 53-vertaling).

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css