Die Weg

 

Om die Vader se wil te doen

“Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.” - Matteus 7:21.

Ons sê ons glo in Christus. Reg? Ons eer en verkondig Christus. Ons bid tot Hom en deur Hom tot die Vader. Maar wat die Here Jesus in Matteus 7:21 sê mag dalk as 'n skok vir ons kom: dat baie mense wat Hom hier op aarde bely dalk nooit in die hemel sal kom nie.

Hoe seker is ek dan dat ek ooit in die hemel sal kom? Hoekom sal baie mense wat Christus bely buite moet bly? Wat kan ek dan doen om in die hemel te kom? Die antwoord op hierdie vrae is eenvoudig en duidelik en 'n mens kan geen fout maak as jy die woorde van die Here Jesus sorgvuldig lees en nakom nie. Sy woorde sê dit baie duidelik vir ons: net hulle wat die wil doen van die Vader sal in die koninkryk van die hemel ingaan. Geen belydenis is dus voldoende as dit nie gerugsteun word deur 'n lewe wat spreek van die gehoorsaamheid aan God nie. Ons is so geneig om net die maklikste te wil doen. Wat is makliker as om net te sê: “Ek glo in Jesus Christus”. Maar glo jy werklik as jy nie ook doen wat Hy van jou vra nie? 

Wat gaan ons in die hemel doen? Wat ons ook alreeds hier op die aarde moet doen. Ons gaan God dien en eer. As ons dit nie hier doen nie, gaan ons ook nie die geleentheid kry om dit dáár te doen nie. Wat verwag Hy van ons? Om aan Hom gehoorsaam te wees en te doen wat Hy vir ons sê.

In teenstelling met wat baie mense dink, stel die verlossing wat Christus vir ons bring ons nie vry van die gebooie wat God ons gegee het nie. Die verlossing van Christus is nie vir ons 'n vrypas om in sonde te lewe nie. Dit gee vir ons egter die genade om in 'n Vader-kind verhouding met God te lewe. En as God dan ons Vader is, sal ons doen wat ons Vader van ons verwag. Anders as die aardse vaders wat baie onvolmaak is en dalk onredelike eise aan ons stel, is Hy volmaak en verwag nie iets van ons wat ons nie kan nakom nie. En as ons dalk struikel sal Hy as Vader ons deur Jesus Christus elke sonde vergewe as ons met 'n opregte hart na Hom toe kom.

“Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie” (1 Joh 5:3).

“Hierdie volk eer My met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af. Dit help niks dat hulle My probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. ” (Mat 15:9).

As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.” (Joh 15:10).

“Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel.” (Mat 5:17-19).

As ons bid: “Laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde", dan impliseer dit dat ons ons in gehoorsaamheid aan God se wil onderwerp. As ons opreg bedoel wat ons bid, moet dit ons eie doen en late beweeg tot liefdevolle gehoorsaamheid en onderwerping aan die Goddelike wil.

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css