Die Weg

 

Bang? Die Here kan en wil jou beskerm

“... want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder.” -  Jesaja 43:3.

Voel jy soms bang?

Nie bang soos 'n kind nie, maar bang vir die onsekere toekoms. Die staatkundige dinge is buite beheer. Wat kan 'n enkeling doen? Wrede moorde selfs op geliefdes. Droogte. Aardbewings. Oorstromings. Onkeerbare aardverwarming. Geld se waarde val.

Wie gaan my help?

Die volk Israel was bang. In ballingskap, onder vyandige heerskappy, honderde kilometers van hulle vaderland, weg van die tempel, sonder eiendomsreg, sonder burgerskap. Jare gaan dit reeds so. Bang vir mense, maar ook bang dat God hulle vergeet het!

God troos ons

Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. (Jesaja 43:1). 'n Besondere diep verhouding bestaan tussen God en sy volk: Hy het hulle verlos. Hy het hulle op hulle naam geroep. Hulle is syne! Hy beloof groot dinge aan sy volk.

Ons Fokusvers begin met 'n “want”. “... want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder.” (Jesaja 43:3). Daar is 'n rede waarom jy nie hoef bang te wees nie. Hyself, die God van Israel, is die rede. In vier name (of beskrywings) maak Hy Homself bekend. In wie Hy is en wat Hy kan doen, lê hulle troos en krag.

Hy is ... HERE (JAHWE). God. Heilige  van Israel. Redder

Ken jy God so? Of stel jy Hom gelyk met wat mense kan doen? Vergelyk jy Hom met ander valse gode? Weet jy net van Hom of is daar 'n diep verhouding met Hom? 'n Verhouding wat Hy met jou gesluit het, wat vas staan vir altyd en onder alle omstandighede.

Hy is HERE, wat herinner aan die bekendmaking “Ek is wat Ek is!” (Eksodus 3:14). Hy het met Abraham 'n ewige verbond gesluit. In Christus het Hy dit uitgebrei na alle nasies. Hy roep mense om deel te hê aan sy seëninge. Jy word uit die vuur geruk en lewe gegee. Jou hare op die kop is getel. Jou toekoms is vas in sy bedoelinge vir jou. Hy het gesag oor jou gees en nie net die liggaam nie.

Hy is GOD! Daar is net een God, want sy Naam sê dat Hy almagtig is. Die enigste, verhewe, die alomteenwoordige, die alwetende, die Een onder wie se hande die raadsplan vir die hede en toekoms ontvou. Sy wêreld lyk anders as ons s'n. Dit is geestelik. Tog oorvleuel dit met jou lewensverhaal. Hy het jou in sy herskeppingsplan ingetrek. Hou jou oë op Hom! Moet jou nie blind staar teen die onreg en gebrokenheid van hierdie wêreld nie.

Onthou! Hy is die HEILIGE van Israel, by wie geen onreg is nie. Volmaak, anders as sy skepping, met goeie bedoelings wat Hy getrou uitvoer.

Hy is REDDER! Hy ken ons nood, wat ons benoud en bang maak. Die water wat ons wil laat verdrink. Die vuur se vlamme wat aan ons lek. Ons geestelike en materiële onsekerheid. Ons vreesbevange roepstem: “HERE, red my!” En Hy is jou Redder. Hy het sy Seun in jou wêreld laat inkom. Hy het alles gegee, wat vir jou verlossing beteken. Daarom is jy saam met Hom op die oorwinningspad. Selfs as alles onder jou wil wankel, is Hy jou krag, want Hy is jou Redder.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css