Die Weg

 

Einde of voleinding

'Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander; daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. “Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my Naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. “Daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. '- Matteus 24:6- 13.

Alles in die heelal is in beweging en is onderhewig aan verandering. Nou kan ons ook vra: waar dryf ons aarde heen? Of: wat is besig om op ons af te kom? Die ligsinniges sê: “die wêreld draai voort, daar is niks te vrese nie – daarom geniet die lewe soos jy dit kry”. Die  doemprofete sê: “alles gaan agteruit, die wêreld is 'n troostelose plek en dit sal net erger word. Wat van ons gaan word weet ons nie”.

Hierteenoor sê Jesus: “Alles kom nie tot 'n einde nie, maar tot voleinding, want daar is 'n nuwe begin. Daarom behou jou geloof!” (vgl Matteus 13:40-43). Jesus kleur die toekoms van die huidige bestel geensins rooskleurig in nie. Toe die dissipels hulle verwonder het oor die prag van die tempel, het Hy verklaar: “Julle sien al hierdie dinge? Dit verseker Ek julle: Hier sal nie een klip op die ander bly nie; alles sal afgebreek word.” (Matteus 24:2). En vir hulle wat 'n seëvierende aardse Godsryk verwag het, kondig Hy aan: Daar sal hongersnode, oorloë en aardbewings wees, en dié wat sy Naam bely sal vervolg en doodgemaak word (vgl Matteus 24:6-12). Maar tog preek Jesus geen paniek nie. Hy sien in hierdie gebeure die geboortepyne van 'n nuwe wêreld wat deur God geskep sal word (Matteus 24:8). Net soos by 'n geboorte weet ons dat die pyne nie die einde is nie, maar die voleinding van 'n proses waardeur 'n nuwe lewe te voorskyn gaan tree. So is dit ook troosvol dat God se Woord nie vernietig sal word nie. Dit sal eenmaal oral oor die wêreld verkondig word: “En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.” (Matteus 24:14). En dit is wat ons ook vandag al beleef.

Gebed: Here, help my om my lewe deur die bril van die toekomstige wêreld saam met Christus te sien. Leer my om te kan onderskei tussen dit wat verganklik is en dit wat blywend is. Vergeef my my sondes en reinig my gedagtes. Lei my woorde en my dade. Gee vir my krag om ook in die moeilikste tye my geloof te behou. Gee vir my die moed om in alles aan U vas te hou. U is die begin en die einde; U is gister, vandag en in die toekoms dieselfde. Amen.

Uit: Neukirchener Kalender 2015.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css