Die Weg

 

As 'n geloofsheld faal (1)

Lees die verhaal in Genesis 34:1-31.

Genesis 34 berig van 'n ontstellende stuk geskiedenis uit die lewe van Jakob en sy familie wat 'n mens eerder nie sou wou lees nie. Wat het aanleiding gegee tot so 'n bloedbad?

Die opdrag wat Jakob van die HERE ontvang het toe hy nog by sy oom Laban gewoon het, was baie duidelik: “Ek is die God van Bet-el waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan My ‘n gelofte gedoen het. Maak jou dan nou klaar, trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland.” (Gen 31:13; 53-vertaling).

Jakob moes terugtrek na die land wat die HERE aan sy grootvader Abraham beloof het. En die plek was Bet-el. Maar ons lees in hoofstuk 33 vers 18: “Nadat Jakob uit Paddan-Aram weg is, het hy veilig by Sigem in Kanaän aangekom. Hy het net buite die stad kamp opgeslaan. Toe koop hy die stuk grond waar sy tent staan, vir honderd geldstukke by die seuns van Gamor, die pa van Sigem.” Hy gaan nie na waar God hom beveel het nie, maar vestig hom buite die heidense stad Sigem. In vandag se terme nie baie ver van Bet-el af nie, ongeveer 32 kilometer. Jakob gaan nie die hele weg soos God hom beveel het nie. Hy stop te gou om rond te hang in die nabyheid van die God-lose stad Sigem.

Wat sien ons hier? Jakob luister nie nougeset na God se bevele nie. Hy loop nie sy pad voluit soos God dit vir hom aangedui het nie. Hy stop te gou! Daar kort net so 'n klein bietjie, net 'n klein bietjie gehoorsaamheid nog. Die gevolge daarvan was egter verskriklik. Gehoorsaamheid vra alles, daar is nie iets soos halwe gehoorsaamheid nie! En dit lei tot 'n verskriklike katastrofe.

Ons vra baie keer vir onsself af waarom die sonde nog so duidelik sigbaar in ons huise is, terwyl ons tog sulke Christelike families is. Dit lê nie altyd by die hoof van die familie nie, maar soms wel, soos ook hier by Jakob. Hy hou nie nougeset by die Woord van God nie. Hoe sal sy familie dit dan anders doen?  As die vader van die huis na die HERE geluister het, het die katastrofe van Sigem nooit plaasgevind nie!

Daar is ook vir ons 'n groot les in hierdie geskiedenis. Ons moet as Christene ook let op die klein dingetjies! God se Woord vra volkome gehoorsaamheid, want dit is die klein jakkalsies wat die wingerde verniel. Dit is juis ons klein sondetjies, ons gedagtes en woorde, wat soms katastrofiese gevolge het, soos hier in Sigem.

As ons na die lewe van Jakob kyk, sien ons aan die een kant 'n man met 'n eerlike verlange na God. Hy verlang na die seën van God in sy lewe. Hy bid tot God en bou altare vir die HERE, en as uitverkorene van die HERE beleef hy ook wonderlike ervaringe met Hom. Nogtans sien ons 'n patroon van sondigheid wat deur sy hele lewe geweef is: sy geslepenheid, sy sluheid, sy skelmstreke. Sy kroniese sonde het daaruit bestaan dat hy sy doel in die lewe deur sy eie vaardighede, huigelary en menslike berekening wou bereik. En wat sy kinders betref sou die appels nie ver van die boom val nie!

Hierdie deel van die biografie van Jakob leer ons dat ons ons sonde moet beveg terwyl ons nog jonk is, anders volg dit ons tot in ons ouderdom wanneer ons die wrang vrugte daarvan sal pluk!

Jakob het daarmee volgehou. En hy moes later die bitter pil daarvoor sluk soos ons in hierdie geskiedenis sal sien. Hy wou hierdie keer weer sy eie ding doen, hy gaan 'n kompromie aan en gehoorsaam die bevele van God net halfhartig. Vir hom was die God-lose Sigem 'n baie goeie plek om hom te vestig. Voeg daarby dat hy sy vaderlike pligte teenoor sy kinders versuim het, en jy het die regte kombinasie vir die katastrofe wat sou kom.

(Word vervolg).

Wolfgang Wegert: Wie ein Glaubensheld versagte (effens verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css